Nå skal gyroen tas i Sunndalen

Endelig starter gyrobehandlingen av Driva i Møre og Romsdal. Ved hjelp av klor og litt rotenon skal regionen bli kvitt lakseparasitten som har hjemsøkt den i over 32 år.

Publisert 10. august 2022 kl. 13.40

- Endelig er vi kommet så langt i gyrobekjempelsen at også Driva kan tas. Det er brukt god tid på å vurdere ulike metoder, og det ser lovende ut med en klorbehandling slik som nå igangsettes, sier Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF.
- Det har vært en lang kamp for å sikre nok midler til bygging av sperre og fram til faktisk behandling. Det er egentlig beundringsverdig at vi har hatt politisk vilje til å bevilge over en milliard kroner til bekjempelse av gyro i våre vassdrag. NJFF har stått i første rekke i kampen for å sikre midler, og vi er svært fornøyd med at vi i dag kan starte opp i Driva, som tidligere var ansett som et svært komplisert vassdrag å lykkes i. Etter Driva er det kun behandling av Drammensregionen som gjenstår for til slutt å kunne erklære et gyrofritt Norge, sier Fjeldseth som har fulgt arbeidet med gyrobekjempelse i en årrekke. 

Fjeldseth.jpg

Mektige Driva skal reddes

Da lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble innført til Norge på 70-tallet, var det nettopp forsøksstasjonen på Sunndalsøra som var arnestedet for videre spredning. Herfra gikk det gyroinfisert smolt ut til en rekke elver som raskt fikk kjenne konsekvensene av den dødelige lakseparasitten i elva. Driva, som i sin tid var blant landets fem beste lakseelver, ble smittet med parasitten i 1980. 

Driva har altså vært infisert av gyro i mer enn 40 år. Den lakseførende strekninga av Driva er rundt 100 km, opp til Magalaupet i Oppdal. Driva er antatt å være det vassdraget i verden hvor laks og sjøørret vandrer høyest over havet (om lag 580 m o.h.). For å redusere og forenkle behandlingsområdet, har det blitt bygd ei fiskesperre. Fiskesperren reduserer laksens utbredelse fra cirka 10 mil til omtrent to mil, og øker derfor sannsynligheten for å lykkes med behandlingen, ettersom det bare er nødvendig å behandle fra fiskesperren og ned til sjøen.

Les mer om gyrobekjempelsen her.

Langt løp

Det tar tid å kartlegge, planlegge og gjennomføre en behandling mot gyro i en vassdragsregion. Tidligst i 2028 kan vi få en friskmeldt elv i Sunndalen. Miljødirektoratet har beskrevet forløpet i Driva i denne illustrasjonen:

tidslinje-ny.JPG

 

Ny behandlingsmetodikk

For første gang skal klor brukes i en fullskala behandling mot Gyrodactylus salaris. Klor dreper lakseparasitten uten at fisken dør. En ny rapport NIVA har laget på oppdrag fra Miljødirektoratet viser at et omfattende forsøk med klorbehandling i Driva i Møre og Romsdal på sensommeren i fjor var vellykket. Rapporten konkluderer med at det er grunn til å forvente at en fullskala behandling med klormetoden i Driva vil være gjennomførbar, og ha god sannsynlighet for å lykkes. Behandlingen vil foregå omtrent to uker i siste halvdel av august, både i år og neste år.

I tillegg til Driva blir det bekjempelse av Gyrodactylus salaris i tre andre infiserte elver i Driva-regionen. Litledalselva vil bli klorbehandlet slik som Driva, mens Usma og Batnfjordselva skal behandles med rotenon.