MENY hamburgermeny Close-menu button

Natur og havvind

NJFF og 13 andre organisasjoner ber Stortinget ta hensyn til natur når havvind skal bygges ut.

Publisert 20. mai 2022 kl. 13.53

NJFF ønsker en satsing på rene energikilder velkommen, men også ved utbygging av ny fornybar energi må hensynet til natur og friluftsliv ivaretas. NJFF er opptatt av at vi ikke må gjenta de samme feilene ved en satsing på havvind som vi har gjort ved andre utbygginger, sist når det gjelder vindkraft på land.

- Fornybar energi er viktig. Like viktig er det at vi ivaretar dyr og fisk sine leveområder. Knekker naturen, knekker vi, sier Siri Parmann i NJFF. – Det er flott med høye ambisjoner for utbygging av havvind, men det må ikke gå ut over hensynet til natur og miljø.

Brev til Stortinget

Det er bakgrunnen for at 14 organisasjoner, deriblant NJFF, har sendt brev til alle partiene på Stortinget. Der presenterer vi en rekke tiltak som skal sikre at hensynet til natur ivaretas. Blant innspillene er at

  • Det må bevilges mer til kartlegging av natur, konsekvenser for miljø, naturforvaltning og forskning for å forstå effektene av havvind på hele økosystemet.
  • Utbygging av havvind ikke ødelegger viktige leveområder og trekkruter.
  • Konsesjonssystemet må sørge for en næring som stiller krav om lavest mulig miljø-, natur- og klimaavtrykk gjennom hele livsløpet til havvindparken.

Brevet er signert av NJFF, Norwea, WWF, Greenpeace Norge, DNT, Norsk Friluftsliv, Natur og Ungdom, ZERO, BirdLife Norge, Sabima, ForUM, Naturvernforbundet, Vårgrønn, Norges Fiskarlag

Les også: 14 organisasjoner ber Stortinget ta hensyn til natur i havvindsaken.

Les mer om hva NJFF mener om energi