Hagle

NJFF i møte om behandlingstid på våpensøknader

Lang behandlingstid på våpensøknader har i lengre tid vært en utfordring. NJFF og flere av de øvrige skytterorganisasjonene tar fredag 22.april opp saken i et møte med politisk ledelse i Justisdepartementet.

Publisert: 21. april 2022 kl. 12.27

Utfordringen med lange saksbehandlingstider på våpensøknader er ikke ny, og NJFF har tatt opp saken med både forvaltningsmyndighetene og Stortinget gjentatte ganger. I fjor sommer ble det gjort noen grep ved at søknader fra nye jegere fikk prioritert behandling, men status per i dag er at all søknadsbehandling tar uakseptabelt lang tid i enkelte distrikter. Dette er ikke en utfordring begrenset til nye jegere, men også rekruttering til jakt og skytesport generelt. Likeledes er det store utfordringer for etablerte utøvere, som også har behov for nye våpen. Det frivillige skyttervesen (DFS), Norges skytterforbund (NSF) og Norges Skiskytterforbund (NSSF) opplever de samme utfordringene, og det er et samlet jeger- og skytternorge som nå krever fortgang i søknadsbehandlinga.

Les også: Uakseptabel behandlingstid på våpensøknader

I tillegg til behandlingstider på våpensøknader, vil andre erfaringer og utfordringer med nytt våpenregleverk bli tatt opp. Her kan nevnes utfordringer knyttet til søknader om halvautomatiske jaktrifler, samt kompensasjonsordning for våpen som ikke lenger vil være tillatt.

Saksbehandlingstidene for våpensøknader finner du her

Les også: