Uakseptabel behandlingstid på våpensøknader

I flere politidistrikter er behandlingstida på våpensøknader nå oppe i utrolige 7-8 måneder. NJFF reagerer på at ferske jegere risikerer å gå glipp av sin første jaktsesong.

Publisert: 20. august 2021 kl. 13.12

Har du planer om å kjøpe nytt jaktvåpen til jakta denne høsten, er du allerede seint ute. De som rammes hardest, vil være nye jegere som risikerer å gå glipp av sin første jaktsesong. NJFF presser på for å finne en løsning. ​

En hel jaktsesong kan ryke

Har du ikke eget våpen og tenker at det kan være en løsning å låne framfor å kjøpe, så er det en fattig trøst. I ny våpenlov som trådte i kraft 1.juni i år, er det krav om den som skal låne våpen har våpenkort fra før, eller tillatelse fra politiet for å kunne låne våpen av andre etter utlånsregelverket.

Nyutdannede jegere har som oftest ikke våpenkort fra før, og da ryker fort hele jaktsesongen om en må vente i månedsvis for å få en tillatelse fra politiet for å kunne låne jaktvåpen.
- Slik kan vi ikke ha det, sier jaktkonsulent Vidar Nilsen i NJFF. Han understreker prinsippet om at de som skal låne våpen til selvstendig bruk må gjennom en skikkethetsvurdering, støttes av forbundet, men med dagens saksbehandlingstider​ blir det en uholdbar situasjon.

NJFF er på ballen

NJFF har fått signaler fra Politidirektoratet om at distriktene oppfordres til å prioritere søknader om å låne våpen, men foreløpig er det dessverre ingen garanti for at det vil bli vesentlig kortere saksbehandlingstider. Det er ikke bare nye jegere som rammes, men også sportsskyttere som låner våpen i skytterorganisasjonene. NJFF jobber nå iherdig sammen med de andre skytterorganisasjonene for å få på plass en midlertidig løsning, tilsvarende regelverket som var gjeldende tidligere.

- Tregheten i forvaltninga står nå i fare for å kvele så og si all rekruttering til jakt og skytesport, påpeker Nilsen. Vi har nå tusenvis av førstegangsjegere som gleder seg til å gå på jakt, og foreningene har mer enn 400 planlagte introjakt tilbud for nye jegere på blokka denne høsten. NJFF er klare på at her må myndighetene være på tilbudssida med en løsning, og den må på plass raskt.