NJFF støtter vinteruttak av bukk på Hardangervidda

Vi har dessverre ikke noe valg i kampen mot skrantesyke, det må startes uttak av bukk på Hardangervidda allerede i vinter.

Publisert: 29. november 2022 kl. 12.11

Sist oppdatert: 30. november 2022 kl. 12.44

I et brev stilet til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet støtter NJFF opp om myndighetenes strategi om å bekjempe og om mulig utrydde skrantesyke på Hardangervidda.
NJFF støtter opp om at bukkeuttak er et nødvendig tiltak for å unngå andre og mer omgripende tiltak for å håndtere skrantesyken, herunder i ytterste konsekvens uttak av hele bestanden.

En dødelig prionsykdom

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) er en alvorlig prionsykdom hos hjortedyr. Symptomer er blant annet avmagring og unormal oppførsel. Sykdommen er alltid dødelig for dyrene. Sykdommen har tidligere bare forekommet i USA, Canada og Sør-Korea, men er nå registrert i to ulike villreinområder i Norge, i Nordfjella og på Hardangervidda. På Nordfjella i sone 1 er villreinstammen tatt ut, i kampen mot videre spredning. På Hardangervidda har man forsøkt å redusere størrelsen på stammen, samt fokusere på uttak av voksen bukk, da disse er de mest potente sprederne av sykdommen. 

Olav Greivstad, viltkonsulent NJFF.JPG

- Vi må forstå alvoret i situasjonen

Olav Greivstad er viltkonsulent i NJFF. Han er tydelig i beskrivelsen av virkelighetsbildet. 

- Skrantesyke er en potensiell trussel mot alle norske hjorteviltbestander, og er en fare vi skal ta på største alvor. NJFF er en seriøs aktør som støtter en kunnskapsbasert naturforvaltning. Vi støttet uttaket av villreinstammen i Nordfjella, og vi gir nå vår støtte til anbefalt strategi fra Mattilsynet og Miljødirektoratet med uttak av voksen bukk på Hardangervidda, forklarer Greivstad.

- Selv med en omfattende og god innsats gjennom den ordinære jakta, går reduksjonen av bukkeandelen saktere enn ønskelig. Dette gir grunn til bekymring i forhold til økende forekomst av smitte og mulig spredning av smittestoff i miljøet.

Svært vanskelig uttak

Dyrene på Hardangervidda er generelt i dårlig kondisjon. NJFF forutsetter at forholdene må legges til rette for uttaket slik at dyrevelferdsmessige forhold ivaretas, at uttaket rettes mot adskilte bukkeflokker og at fostringsflokkene utsettes for minst mulig uro.

- Vi i NJFF vurderer en redusert andel bukk ned mot null som et nødvendig tiltak for å unngå å endre målsettingen fra å bekjempe skrantesyke til å måtte leve med skrantesyke, sier Greivstad. 

Les hele brevet til departementene her

Her kan du lese om bakgrunnen for NJFFs synspunkt