Ny ledelse i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund avholdt landsmøte i helgen. Det var store utskiftinger i ledelsen. Knut Arne Gjems fra Hedmark ble gjenvalgt som forbundets leder.

Publisert: 14. november 2021 kl. 13.48

Sist oppdatert: 16. november 2021 kl. 14.55

NJFF er interesseorganisasjonen for landets jegere og fiskere. Hvert tredje år arrangeres landsmøte der også det kommende forbundsstyret blir valgt. Denne gangen var det hard kamp om plassene i styret, noe som er et sunnhetstegn i en levende organisasjon. 

Styret skal settes sammen med et øye til en rettferdig og fornuftig geografisk, kjønnsmessig og aldersmessig representasjon. I tillegg skal de ulike interessefeltene i forbundet ivaretas. Det valgte styret synes å ivareta alle disse hensynene på en god måte. Landsmøtet ga tydelige signaler i viktige saker for organisasjonen som lakseforvaltning, rovviltforvaltning, rekrutteringsarbeidet, kvinnesatsingen og mye annet.

Nytt forbundsstyre

Knut Arne Gjems fra Åsnes i Hedmark ble valgt til leder. Han går dermed løs på sin andre periode som leder av forbundsstyret. Det var en motivert og klar leder som gleder seg til å ta fatt på en ny periode. Begge nestlederne kommer fra det forrige forbundsstyret, og bærer med seg nyttig erfaring inn i det nye styret. 

 • Leder: Knut Arne Gjems, Hedmark 
 • 1. nestleder: Line Johansen, Buskerud
 • 2. nestleder: Bjarte Erstad, Hordaland
 • Styremedlem: Ole Martin Meland, Telemark
 • Styremedlem: Øystein Hansen, Finnmark
 • Styremedlem: Tina Dyrstad Fosdal, Vest-Agder 
 • Styremedlem: Bjørn F Mathiesen, Akershus
 • Styremedlem: Craig Furunes, Nord-Trøndelag
 • Styremedlem:  Alf Erik Røyrvik, Sogn og Fjordane
 • Styremedlem (ansattes rep.): Vidar Nilsen
 • 1. varamedlem: Mathea Sætre Liberg, Hedmark
 • 2. varamedlem: Anne-Lise Sekse, Rogaland 
 • 3. varamedlem: Kim-Louis Belaska, Vestfold
 • 4. varamedlem: Camilla Strandskogen Moseid, Vest-Agder
 • Vara ansattes representant: Hjalmar Eide

Ny valgkomité ble valgt:

 • Leder: Helene Berthelsen – Finnmark
 • Lise Dalen – Rogaland
 • Tor Harald Ottersland – Aust-Agder
 • Johnny Frimann Andersen, Akershus
 • Bjarne Huseklepp – Sogn og Fjordane
 • Anders Reitan – Nord-Trøndelag
 • Svein Arve Pedersen – Hedmark
 • Ann Eva Isaksen – Troms

Valgkomitéen bestod av:

 • Jan Dalen (leder) – Vestfold
 • Svein Arve Pedersen – Hedmark
 • Lise Dalen – Rogaland
 • Helene Bertelsen – Finnmark
 • Anders Reitan – Nord-Trøndelag
 • Arne Aaberg – Akershus
 • Bjarne Huseklepp – Sogn og Fjordane

Valgkomitéens innstilling:

 • Leder: Knut Arne Gjems, Hedmark
 • 1.nestleder: Line Johansen, Buskerud
 • 2. nestleder: Bjarte Erstad, Hordaland
 • Styremedlem: Ole-Martin Meland, Telemark
 • Styremedlem: Øystein Hansen, Finnmark
 • Styremedlem: Camilla Strandskogen Moseid, Vest-Agder
 • Styremedlem: Craig Furunes, Nord-Trøndelag
 • Styremedlem: Bjørn Bojsen, Oslo
 • Styremedlem: Alf Erik Røyrvik, Sogn og Fjordane
 • 1. varamedlem: Johnny Frimann Andersen, Akershus
 • 2. varamedlem: Anne-Lise Sekse, Rogaland
 • 3. varamedlem: Kim-Louis Belaska, Vestfold
 • 4. varamedlem: Mathea Sætre Liberg, Hedmark
Kontakt forbundsstyret