Forbundsstyret

Forbundsstyret velges på landsmøtet og skal ivareta forbundets valgte politikk i perioden mellom landsmøtene. Det sittende forbundsstyret ble valgt under Landsmøtet 2021 på Gardermoen.

Kontakt styret

​Landsmøtet i NJFF møtes hvert 3. år og velger blant annet NJFFs forbundsstyre for en periode på 3 år.

Forbundsstyret har 10 medlemmer: Leder, 1. og 2. nestleder og seks landsmøtevalgte medlemmer. I tillegg har de ansatte i NJFFs administrasjon en representant i styret.

Vanligvis har forbundsstyret rundt 10 møter i året. Formelt møtes styret ved behov, eller når leder eller minst 4 styremedlemmer krever dette. Forbundsstyrets har møte- og talerett på Representantskapets møter. Representantskapet består av de 19 valgte fylkeslagslederne, og møtes 2 ganger per år.

Til å bistå seg og administrasjonen i deres arbeid, utnevner forbundsstyret rådgivende utvalg for kommende landsmøteperiode. Utvalgene​ er sammensatt av ressurspersoner innenfor ulike fagfelt i NJFFs virksomhet.

Se NJFFs utvalg External-link icon
Landsmøte 2021