Nytt forslag om blyforbud i EU

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) publiserte 3.feb. et forslag om ytterligere restriksjoner på bruk av bly i ammunisjon til jakt, utendørs sportsskyting og fiske.

Publisert: 23. juni 2021 kl. 12.22

Sist oppdatert: 24. juni 2021 kl. 09.13

Rapporten konkluderer med at begrensninger vil være berettiget basert på risiko for miljø og menneskers helse.

Forslaget om nye restriksjoner på bruk av bly i ammunisjon kommer kort tid etter at EU nylig vedtok å forby bruk av blyhagl i våtmark fra 2023.Les også: Stadig nærmere et EU-forbud mot blyhagl i våtmark.

Restriksjonsforslaget fra ECHA kommer imidlertid ikke som en direkte overraskelse. Les også: EU varsler innstramming i bruk av blyhagl. EU-kommisjonen (EC) ba ECHA om å utarbeide disse forslagene tilbake i juli 2019, og NJFF har sammen med skytterorganisasjonene (Det Frivillige Skyttervesen, Norges Skiskytterforbund og Norges Skytterforbund) fulgt prosessen og bidratt med innspill til ECHA når det har vært mulig.

Jakt, skyting og fiske

Rapporten omhandler jakt, sportsskyting og annen utendørs skyting, samt fiskeutstyr. Det er skissert ulike mulige restriksjonsnivåer, fra «status quo» til totalforbud på alle områder. ECHA foreslår følgende som anbefalt restriksjonsnivå:

 • Forbud mot salg og bruk av blyhagl til jakt, med en overgangsperiode på fem år og mulighet for medlemsstatene å gi unntak for sportsskyting når utslipp i miljøet minimeres.
   
 • Forbud mot bruk av bly i riflekuler med overgangsperioder:
  • 18 måneder for sentertente patroner som er lik og over 5,6 mm
  •  5 år for kalibre mindre enn 5,6 mm.
    
 • Unntak for fortsatt bruk til sportsskyting hvis utslipp til miljøet minimeres, dvs. når skytebaner er utstyrt med kulefang (som muliggjør oppsamling/resirkulering av bly).
   
 • Forbud mot salg og bruk av bly i fiskeutstyr med overgangsperioder avhengig av vekt: 
  • < 50 g tre år
  • > 50 g fem år
    
 • ​​Øyeblikkelig forbud mot bruk av blysøkker som bevisst blir droppet i vann.

Innendørs bruk av blyammunisjon, samt militær og annen ikke-sivil bruk av blyammunisjon - som av politi, forsvar etc. er ikke omhandlet i rapporten.

Videre arbeid

NJFF vil vurdere forslagene fra ECHA nøye og følge opp de aktuelle prosessene i EU, både med egne innspill, og ellers gjennom den europeiske sportsfiskerorganisasjonen EAA, Nordisk jegersamvirke og den europeiske jegerorganisasjonen FACE. Den videre prosessen frem mot endelige vedtak i EU er forventet å ta ca. 2 år.  

Mer informasjon om saken.

Restriksjonsrapporten: Lead and its compounds - Registry of restriction intentions until outcome - ECHA (europa.eu)

For mer informasjon om FACEs arbeid med ammunisjon:

Bidra i FACE sin jegerundersøkelse: FACE | Hunters' Survey on Lead