Sjøørreten i Oslofjorden på bedringens vei takket være Sjøørretriket

Åtte måneder har gått siden prosjektet «Sjøørretriket» ble iverksatt av Norges Jeger- og Fiskerforbund med midler fra Sparebankstiftelsen. Allerede nå bærer sjøørreten frukter av det gode arbeidet som har blitt gjort i og rundt bekkene.

Publisert: 21. september 2021 kl. 11.58

Det har pågått et omfattende kartleggingsarbeid med tilhørende planer for habitatforbedrende tiltak, og flere hundre tonn stein og grus er tilført et stort antall bekker!

Vår sjøørretveileder Bjørn Tore Kjølholt har jobbet seg systematisk rundt Oslofjorden fra Halden mot Oslo, og har så langt befart rundt 40 sjøørretførende bekker sammen med lokalforeninger på østsiden av fjorden. I samtlige er det utarbeidet planer for habitatforbedrende tiltak. Fremover settes fokuset mot vestsiden av fjorden.

Sjøørretriket har ved siden av befaringene og opparbeidelse av tiltaksplaner, gjennomført flere typer oppdrag og arrangert diverse aktiviteter.

  • NJFF sjøørretriket og NJFF Østfold bistår et forskningsprosjekt der vi samler inn DNA materiale fra sjøørret. 
  • NJFF og NJFF Østfold gjennomfører et stort elfiske prosjekt i Østfold. Innsamling av viktig data. 
  • NJFF Sjøørretriket har arrangert en omvisning for elever ved NMBU.
  • NJFF Sjøørretriket og Råde JFF har arrangert dugnad i Akerbekken med elever fra Tomb videregående. 
  • NJFF Sjøørretriket i samarbeid med AJFF Halden har fått installert spesial terskler i Remmen bekken.
  • NJFF Sjøørretriket har bistått befart flere bekker i lag med naturveiledere fra Fredrikstad kommune. 
  • NJFF Sjøørretriket har bistått Hvaler kommune i prosessen med fremtidig forvaltingen av sjøørretbekkene i kommunen.

Det er også inngått et samarbeidet med vannområdene Glomma sør, Haldenvassdraget og Vannområdet Morsa. Sjøørretriket, NJFF Østfold med berørte foreninger bistår nevnte vannområder med habitatforbedrende tiltak i et stort antall bekker. Her har NJFF Østfold i 2021 fått overført 525 000 fra vannområdene. Samarbeidet med vannområdene har vært en suksess, og samtlige midler er allerede blitt brukt til tiltak. Dette samarbeidet vil fortsette de neste årene. Arbeidet med å inngå samme type samarbeid mellom lokalforeninger, fylkeslag og vannområdene i Oslo, Buskerud, Telemark og Vestfold er allerede i gang.

Ønsker du å vite mer om prosjektet, eller bidra med arbeidet i bekkene som befinner seg i nedslagsfeltet? Sjekk ut Sjøørretriket eller ta kontakt med Bjørn Tore Kjølholt

IMG_0349.JPG
IMG_0368.JPG

 

Les mer om Sjøørretriket