Slik blir du en allsidig og god fisker

Mange kjenner seg nok igjen i situasjonen: Man står langs et vann og har flere timer fiske bak seg, uten at man verken har sett eller kjent antydning til fisk. Vannet virker rett og slett fisketomt?

Publisert: 26. april 2022 kl. 06.00

Sist oppdatert: 26. april 2022 kl. 07.42

I 99% av tilfellene er det scenarioet lite sannsynlig, men sjansen er likevel stor for at du kunne fått fisk om du hadde fulgt noen enkle punkt for å utvide ditt fisketekniske repertoar. En allsidig fisker, er en god fisker!

 1. Utnytt de fire årstidene: En god fisker utnytter alle årstider, og varierer sitt fiske etter forholdene. Fiskearter har forskjellig trivselstemperatur og levemønster, og det betyr at det finnes perioder i løpet av året hvor sjansen for både store og mange fisk av en art er større enn andre tider på året. Undersøk hvilke perioder fiskene du fisker etter er mest aktive, og legg ned litt ekstra tid etter hver enkelt art under disse periodene.
   
 2. Hent inspirasjon: Hent inspirasjon fra andre fiskere, også de som fisker etter andre arter og i utlandet! Det finnes enorm variasjon i fiskeverden, men mange av artene trigger på de samme tingene som form, farge og bevegelsesmønster. Som et eksempel har abborfiskere i senere tid hentet sin inspirasjon fra USA, og fiske etter largemouth bass. På lokaliteter med hardt fiskepress kan nettopp det å presentere noe helt nytt for fisken være rett medisin!
   
 3. Vær allsidig i ditt fiske: Det finnes uendelig mange ulike fiskemetoder, og alle har sitt spesifikke bruksområde etter værforhold, arter og fiskeområder. Det betyr i praksis at det alltid vil være ett eller annet som kan få fisken til å bite, selv om det virker umulig. Er du allsidig og behersker flere ulike fiskemetoder, er sjansen større for at du lykkes når du drar på fisketur.
   
 4. Noter deg variabler: Fiskens bitelyst styres av en rekke variabler, både kontrollerbare og ikkekontrollerbare. Været er en typisk variabel som man må forholde seg til, og som i mange tilfeller virker positivt/negativt på fiske. Noter deg hvilke forhold det er ute når du har godt fiske, og dårlig fiske. Noter deg også hvilke agn som fanger godt under ulike forhold, slik at du kan benytte deg av samme teknikk neste gang du opplever like forhold.
   
 5.  Utforsk: Møter man nye fiskesituasjoner og utfordringer, blir man en bedre fisker over tid. Selv om det kan være fristende å benytte all sin tid i et godt vann som du kjenner godt, kan det å utforske andre spennende lokaliteter være givende og ikke minst lærerikt! Selv om du fisker etter samme art, oppfører fisken seg ulikt fra vann til vann. Det gjør at du må tenke nytt, prøve deg frem og gjøre vurderinger. Alt dette gjør deg til en bedre fisker!

Lykke til med ditt fiske!

 

Les også: