MENY hamburgermeny Close-menu button

Slik får du fisk!

Hvordan får du fisk på kroken? Hva slags utstyr og agn er best? Vi har samlet våre beste fisketips til deg for både ferskvann og saltvann.

Publisert 20. juni 2022 kl. 07.57

Fiske i saltvann

Utstyr til saltvannsfiske avhenger av om du skal fiske fra land eller fra båt. Fiske i saltvann er gratis.

Torsk

Fra land: For å få torsk fisker du på bunnen med sildesluk eller stor jigg. Makrell eller fjæremark er gode agn. Velg stor krok og søkke som gir lange kast.

Fra båt: Fisk dypt med pilk på 40-100 g. Torsken er glupsk, så bruk gjerne større. Fisk fra fjæresteinene og ned til 40-50 meter. Bytt plass om det ikke skjer noe innen et kvarter.

Husk at torsken er fredet fra svenskegrensa til Aust-Agder hele året. I definerte gyteområder for torsk er det fiskeforbud mot all saltvannsfisk i perioden 1. januar - 30. april.​

Sei

Fra land: Seien flytter seg mye, fra et stykke over bunnen til tett oppunder overflaten. Prøv derfor ulike dybder. Bruk sildesluk som ikke er så kompakt og tung.

Fra båt: Dykker mange måker? Da er sjansen stor for sei eller makrell! Fisk i utkant av der det plasker mest; da kommer du forbi småfisken som ofte går høyest. "Blindfiske" etter sei går også fint, men flytt deg ofte og prøv alle dyp!

Makrell

Fra land: Her lønner det seg å stå i samme område hvis du vet det er en god makrellplass. Duppmeite eller slukfiske med opphenger er svært effektivt. Bruk sluker som du kan holde rett under overflata. Litt rykk og napp øker fangsten!

Fra båt: Makrellen flytter seg i stor fart. Det enkleste er å dorge med makrellhekle eller sluk. Da dekker du store områder. Før eller siden finner du makrellen!

Flyndre

Flyndrefiske er primært agnfiske på bunnen. Skrubbe, sandflyndre og rødspette har små gap, så krokene bør være små (str 6). Sand- og mudderbunn er best, gjerne der det ikke er så dypt. Agn med en liten fiskebit, en fjæremark eller et blåskjell. Beveg litt på agnet innimellom ved å vippe det litt mot deg, for så å la det ligge en stund

Kveite

Fra land: Selv om kveite primært assosieres med båtfiske, kan man fiske denne fra land også. Kast ut på dypere vann med en gummijigg du fisker langs bunn, eller prøv statisk bunnmeite! Kveitene du får fra land er ofte mindre, men bruk riktig dimensjonert utstyr likevel. Det kan hende at fisk over 20kg tar agnet, og da er det bare å holde fast!  ​

Fra båt: Fiske over grunnflak med jig eller agn er rett medisin om du vil ha kveite. Kveita kan jage pelagisk, så husk på å beveg agnet opp og ned i hele vannsøylen. Ofte «smaker» kveita litt på agnet før den velger å sluke det. La derfor kveita ta agnet skikkelig, og vent noen sekunder før du gir tilslag. ​

Fisketider

Flo og fjære er viktig å følge med på. Som regel er fisket best på stigende sjø, gjerne fra et par-tre timer før topp flo og fram til full flo. Der det oppstår strømmer, kan det også være lurt å følge med når floa snur. Da er det ofte en god fiskeperiode. Tidlig morgen og kveld er ellers vanligvis de beste fisketidene i sjøen.

Fiske i ferskvann​

Av ferskvannsarter man gjerne får på kroken, er ørret, abbor og gjedde de mest populære. Disse kan du fange uten å være spesialist, men du trenger litt kunnskap om utstyr og metode. Alle over 18 år må løse fiskeravgift til staten om de ønsker å fiske i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. Om disse fiskeartene ikke finnes der du fisker trenger du kun lokalt fiskekort eller tillatelse av grunneier/ fiskerettshaver. 

Ørretfiske

Ørreten finnes over hele landet, og er bitevillig det meste av året. Blir vanntemperaturen i overflaten over 18-20 grader, oppholder den seg gjerne på dypere vann der temperaturen er lavere. Likevel tar den gjerne turer opp i det varme vannet for å fange mat.

 • Spinnfiske: Det meste fungerer godt til spinnfiske etter ørret. Det vanligste å knyte på i enden av lina er en sluk, spinner, wobblere, mark eller flue. Ørreten kan du både finne dypt og grunt, så sørg derfor å fiske av forskjellige vannlag. I mindre myrvann går ofte ørreten tett på land, så vær forsøk å fisk av plassene langs land før du beveger deg for langt ut.
   
 • Meitefiske: Meitefiske er en ypperlig måte å fiske ørret på. Vanlige agn er mark og mindre agnfisk for de større ørretene. Markfiske kan foregå med bunnsnøre, eller med en krok hengende under en dupp (1-2 meter fortom er passende). Ikke bruk for stor krok - kroker i størrelse 8-12 er tilstrekkelig til det aller meste. Markfiske i elv gjøres enklest med kun markkrok og et lite søkke: Kast ut og la marken følge strømmen nedover rett over bunnen. Skal du fiske med agnfisk, fungerer det godt å benytte seg av en dupp og la agnfisken henge i vannlagene. Gjerne skap bevegelse ved å sveive inn iblant, eller sett deg strategisk til og la duppen drive med vinden.
   
 • Båtfiske: Ørreten er en art som egner seg ypperlig til å fiskes fra båt. Tradisjonelt er metoder som dorging og trolling er populære metoder å jakte ørret på. Mindre wobblere fungerer ypperlig til dette formålet. Sørg for å variere lengden på slepet bak båten, og dybden som wobblerne fisker på jevnlig. Ofte kan man se et mønster for dagen om man varierer jevnlig.

  Spinnfiske fra båt er også noe som har blitt veldig populært de siste årene, spesielt på våre store innsjøer som Mjøsa, Tyrifjorden og Storsjøen. Her det såkalt pelagisk fiske som er tingen (fiske i de frie vannmassene) for å treffe på de virkelig store ørretene som gjerne jakter krøkle eller lignende. Gode kastewobblere, vibrasjonsagn eller sildesluker er gode valg for denne typen fiske.
   
 • Fluefiske: Fluefiske krevere litt erfaring, men ørreten er mange fluefiskeres favorittmål. Imitasjoner av døgnfluer og vårfluer, både i voksne og larvestadier, er gode valg. Glem uansett ikke at ørreten er en rovfisk som også gjerne tar en streamer (fiskeimitasjon).​

Abborfiske

Abbor er en av våre råeste sportsfisker i ferskvann, og kan jaktes med mange ulike fiskemetoder. Abboren er normalt en stimfisk, selv om større individer ofte kan gå alene eller i mindre grupper. Finner du derfor en abbor, er det god sjans for å få flere på samme plass.

Abboren er imidlertid ganske var for vær og temperatur, men er til gjengjeld det man ofte kan kalle for en godværsfisk! Dager hvor sola skinner, og luftrykket er stabilt er dager man bør komme seg ut på abborfiske.

 • Spinnfiske: Har du nettopp startet med abborfiske, er spinnere og jigger med en størrelse på mellom 5 og 10cm et godt utgangspunkt for fangst.

  Ønsker du å satse på større abbor, er større wobblere og jigger (10-13cm), samt krepseimitasjoner fisket sakte langs bunn veldig effektivt. Er abboren virkelig treig, kan metoder som drop-shot, texas-rig eller dyptgående wobblere som fiskes sakte være melodien. Sjekk metodene på Youtube.
   
 • Meite: Vil du prøve meitefiske, finnes det en rekke agn som faller i smak hos abboren. Klassikere som mark og maggot fungerer godt året rundt, men mindre agnfisk (8-12cm) og reker kan være veldig effektive på større abbor. Prøv bunnmeite med et glidende tackel og et lite søkke om du fisker med agnfisk etter større abbor, eller varier fiskedypet ved å bruke en dupp.
   
 • Båtfiske: Abboren kan vel betegnes som en av de vanligste artene å fiske etter fra båt. Abboren liker ofte strukturer som kanter, grunner og dypområder langt fra land. Med en båt kan man effektivt fiske slike plasser, lete opp stimer og ankre der fisken står. Et ekkolodd er et supert hjelpemiddel for å lokalisere abboren fra båt.
   
 • Fluefiske: Abbor er en fisk som fint kan fanges med flue. En fluestang i klasse 6/7 med intermidiate eller synkeline, og en mindre streamer eller fiskeimitasjon er et godt utgangspunkt.  Gjerne prøv i timene rett etter det har blitt lyst, eller rett før det blir mørkt. Da går ofte abboren inn på grunnere vann for å jage.  ​

Gjeddefiske

Gjedda er en storkjeftet og glupsk fiskespiser, så agnet skal være deretter! En kan nesten ikke bruke for store jigger, sluker og wobblere. Selv om gjedda i enkelte tilfeller kan oppholde seg nær sivkanter, er grunner, kanter og vegetasjon langt fra land rett medisin for å få de virkelig store fiskene.

 • Spinnfiske: Spinnfiske er en fantastisk måte å fiske gjedde på. Med brutale hugg rett i hånda, pumper adrenalinet for fullt. At gjedda tar alt man serverer er en myte, og den kan i mange tilfeller være riktig så sær både når det gjelder størrelse, bevegelse, farge og fiskedyp. Sørg derfor å ha med et lite utvalg forskjellige agn når du drar for å fiske gjedde. På våren går gjedda grunnere mot sine gyteområder, og vannet er gjerne farget. Da fungerer det godt med litt mindre agn med kontrastfarger. Skal du fiske gjedde senere på året, bør fargen imitere den fisken gjedda spiser i det vannet du skal fiske. Sørg for å benytte en god fortom, enten wire eller tykk monofilament/fluorocarbon (over 1mm). Bruk også gode kroker, samt en stinger rigg om du vil fiske med større jigger.  
   
 • Meitefiske: Gjedda er mer enn gjerne en åtseleter, og i mange tilfeller går de virkelig store gjeddene konsekvent etter død eller skadet byttefisk. Meite er derfor en ypperlig metode for de virkelig store gjeddene. Høsten og vinteren er de to beste årstidene for slikt fiske.

  Skal du bruke dupp med agnfisken over bunn, er det en fordel å benytte en stor dupp og agnfisk av god størrelse. Fest agnfisken midt på ryggen med en treblekrok slik at den henger rett, og sett en treblekrok nær hodet. Da er det lettere å få festet kroken i den harde gjeddekjeften. Husk også stålfortom, slik at sena ikke kuttes på de skarpe gjeddetennene. Ønsker du å bunnmeite gjedde, vil en rigg som tillater at gjedda kan svømme fritt uten motstand være en fordel. Fest derfor et søkke på en slik måte at lina kan gli fritt uten motstand, og fest agnfisken med en krok i rota på halen og en litt lengre frem. Rigger du agnfisken slik, blir den lettere å kaste fra land.

  Stor gjedde er viktige fisker for å opprettholde et sunt økosystem i vannene hvor de finnes naturlig. Sørg derfor for å gjenutsette større gjedde (over 3kg). Disse egner seg ikke som matfisk, grunnet høyt innhold av tungmetaller og miljøgifter, og da spesielt kvikksølv. Skal du meite, sørg derfor å gi tilslag så fort gjedda har tatt agnet, slik at den ikke rekker å få agnfisken med kroker langt ned i svelget. En stor gjedde vil nesten utelukkende ta hele fisken i en jafs, så sjansen for å kroke en stor fisk vil i stor grad være den samme om man gir tilslag raskt som om man venter.  
   
 • Båtfiske: Selv om gjedda i mange tilfeller går grunnere enn de to foregående artene, er det ypperlig å fiske den fra båt. Fisk de kjente plassene som grunner, utenfor viker og kanter fra dypt til grunt vann. Har du et ekkolodd, let også opp større stimer med agnfisk. Finner du det, er gjedda sjelden langt unna.
   
 • Fluefiske: Fluefiske etter gjedde er et actionfylt fiske! Denne metoden egner seg gjerne best til vår- eller høstfiske, hvor gjedda beveger seg noe grunnere enn på sommeren. Bruk en kraftig fluestang f.eks. i #8 eller #9, flyte- eller saktesynkende flueline og en stor flue 15cm+. Tidlig på våren bør flua fiskes sakte tett på bunn, mens det etter lek kan være dødelig med en popper i overflaten.​