Stor innsats for Oslofjorden

Norges Jeger- og Fiskerforbund er med og slåss for Oslofjorden. Opplæring av de yngste og informasjon til fritidsfiskerne er noen av de mange bidragene.

Publisert: 15. mai 2024 kl. 12.54

Sist oppdatert: 21. mai 2024 kl. 10.39

Oslofjorden er i en sørgelig forfatning om dagen. Heldigvis er interessen stor blant mange for å få friskmeldt den syke fjorden. Det er viktig at alle brukerne av fjorden bidrar med sitt, fritidsfiskerne også, selvfølgelig! 

- Akkurat i disse dager har vi fokus på å informere om det torskefiskeforbudet som gjelder i hele Oslofjorden, sier Sondre Breian, sportsfiskekonsulent i NJFF.  Vi har fått laget nye og tydelige skilt om torskefiskeforbudet, som våre lokalforeninger nå henger opp på de mest brukte fiskeplassene, på brygger og andre steder der fiskere ferdes. 

Torskeskiltet.jpg

- Vi vet at det er mange med en annen nasjonalitet enn norsk som fisker, og derfor er plakatene laget med tekst på flere språk, både engelsk, polsk, ukrainsk, litauisk og selvsagt norsk da, forklarer Sondre. 

- Vi vet at mange ikke har nok kunnskap til fredningen av torsken i området, men vi har tro på at informasjon er veien å gå. Vi mener at et totalforbud mot alt fiske i fjorden, som enkelte har pekt på, er en lite treffsikker og dårlig medisin. Da stenger vi folk ute fra den naturen som vi ønsker å ivareta. Faren er at du da også stenger ute engasjementet i samme slengen.

 - Når man nå forhåpentligvis iverksetter tiltak, så må de være basert på kunnskap og være presist utformet slik at man treffer godt med tiltakene. NJFF går imot sjablongmessige tiltak som å etablere totalt fiskeforbud i mindre eller større soner, da man ved bruk av slik nullfiskesoner vil ramme urettmessig på den høsting av arter som har livskraftige bestander, slik som for eksempel fiske etter makrell, horngjel, sjøørret, sild, flyndrefisk og stillehavsøsters.

- Vi tar faktisk ikke vare på torsken ved å frede makrellen, som det er rikelig av, forklarer Sondre. 

Skolebekken skal ut til skolene

NJFF har i flere år hatt et større prosjekt gående for å ivareta sjøørreten i Oslofjorden, under navnet Sjøørretriket.

Sondregutten.jpg

- Som en del av den innsatsen er det også laget et fullverdig pedagogisk opplegg til bruk i skolene, der elevene blir med og lærer om livet i sjøørretbekken, hvilke miljøtiltak som kan iverksettes for å ta vare på livet i bekken og mye mer, forklarer Sondre. 

- Vi er stolte av den innsatsen våre folk har lagt ned i hundrevis av sjøørretbekker. Slik sikrer vi rekruttering av ungfisk i bekkene. Med dette skoleheftet håper vi på å sikre en tilsvarende god rekruttering av sjøørretentusiaster som kan ha et stort hjerte og et sterkt engasjement for Oslofjorden i åra som kommer. 

Sjekk ut det fine Skolebekken-heftet her.