Viltstellprisen til livredderne i Østfold

Magnus Johannessen fra Båstad Grunneier og Jeger- og Fiskerforening og Bjørn Einar Lier fra Trøgstad Jeger- og Fiskerforening ble tildelt viltstellprisen 2021 for sitt slått- og rådyrprosjekt på Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte.

Publisert: 12. november 2021 kl. 13.57

Sist oppdatert: 12. november 2021 kl. 13.56

NJFFs viltstellpris deles ut til medlemmer av forbundet som har gjort en særlig innsats innen planlegging og gjennomføring av en aktiv viltforvaltning. Dette gjelder både innsats i form av administrasjon og/eller praktisk gjennomføring av lokale aksjoner og tiltak. 

«Slått og rådyrprosjektets menn og kvinner avdeling Trøgstad» hadde sin spede start ved at Magnus og Bjørn Einar gikk gjennom engene hos de grunneierne de hadde rådyrjakt hos, før slåtten, for å redde rådyrkillingene fra slåmaskinen.

Flere grasprodusenter var etter hvert interessert i å få hjelp, og gutta tok initiativ til «slått og rådyrprosjektets menn og kvinner avdeling Trøgstad» og fikk engasjert sine lokalforeninger hhv Båstad GJFF og Trøgstad JFF til å bli med på prosjektet. Viltnemnda i daværende Trøgstad kommune støttet prosjektet med papirposer og spray med Hjortetakkolje. Dugnadsgjengen som gikk gjennom engene, ble stadig større.

I fjor (2020) begynte prosjektet å få støtte fra kommunen, i form av drone med varmesøkende kamera. Trøgstad ble sammenslått med Indre Østfold kommune, og i og med kommunens representant ikke kan være «overalt» har foreningene knyttet til seg frivillig dronepilot, og gått til anskaffelse av egne droner.

Redder mange liv

Hittil i 2021 er over 50 rådyrkillinger spottet ved hjelp av drone, og blitt båret eller skremt ut av enga før slåtten. Godt over 100 frivillige har deltatt i større eller mindre grad.
Erfaringen fra i år viser at droneflyging i kombinasjon med bakkemannskap er svært effektivt.

Dugnadsinnsatsen fra foreningenes frivillige bidrar stort til at andelen av killinger som blir tatt av slåmaskiner har gått ned. Innsatsen er godt kjent lokalt, og stadig flere grasprodusenter og grunneiere tar kontakt for å få bistand. Ved bruk av sosiale medier viser de at innsatsen nytter, og det motiverer til innsats andre steder i landet.

Vi gratulerer så mye med en fortjent pris!

Prisen består av et diplom og et bilde som deles ut på NJFFs landsmøte.

Alt om Landsmøtet