Ta jegerprøven du også

Jegerprøven

Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse.

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den største i landet, når det gjelder jegerprøven. Hvert år utdanner vi 10.000 nye jegere fordelt på over 500 jegerprøvekurs.

Vi i Gjerstad Jeger- og Fiskerforening arrangerer hver vår jegerprøvekurs for nye jegere.

Jo Åsmund Sandåker (Tlf. 90179690, e-post: [email protected]) er vår jegerprøveinstruktør.

Han noterer forløpende ønsker og påmeldinger til nye kurs. Tidspunkt for gjennomføring må tilpasses hans jobbsyklus offshore.

Mer informasjon finner en også her:
https://www.njff.no/jegerproven
https://no.wikipedia.org/wiki/Jegerpr%C3%B8ven