MENY hamburgermeny Close-menu button

Abbor

Abbor er en av våre råeste sportsfisker i ferskvann, og kan jaktes med mange ulike fiskemetoder.

Abboren er normalt en stimfisk, selv om større individer ofte kan gå alene eller i mindre grupper. Finner du derfor en abbor, er det god sjans for å få flere på samme plass.

Abboren er imidlertid ganske var for vær og temperatur, men er til gjengjeld det man ofte kan kalle for en godværsfisk! Dager hvor sola skinner, og luftrykket er stabilt er dager man bør komme seg ut på abborfiske.

  • Spinnfiske: Har du nettopp startet med abborfiske, er spinnere og jigger med en størrelse på mellom 5 og 10cm et godt utgangspunkt for fangst.

    Ønsker du å satse på større abbor, er større wobblere og jigger (10-13cm), samt krepseimitasjoner fisket sakte langs bunn veldig effektivt. Er abboren virkelig treig, kan metoder som drop-shot, texas-rig eller dyptgående wobblere som fiskes sakte være melodien. Sjekk metodene på Youtube.

  • Meite: Vil du prøve meitefiske, finnes det en rekke agn som faller i smak hos abboren. Klassikere som mark og maggot fungerer godt året rundt, men mindre agnfisk (8-12cm) og reker kan være veldig effektive på større abbor. Prøv bunnmeite med et glidende tackel og et lite søkke om du fisker med agnfisk etter større abbor, eller varier fiskedypet ved å bruke en dupp.

  • Båtfiske: Abboren kan vel betegnes som en av de vanligste artene å fiske etter fra båt. Abboren liker ofte strukturer som kanter, grunner og dypområder langt fra land. Med en båt kan man effektivt fiske slike plasser, lete opp stimer og ankre der fisken står. Et ekkolodd er et supert hjelpemiddel for å lokalisere abboren fra båt.

  • Fluefiske: Abbor er en fisk som fint kan fanges med flue. En fluestang i klasse 6/7 med intermidiate eller synkeline, og en mindre streamer eller fiskeimitasjon er et godt utgangspunkt.  Gjerne prøv i timene rett etter det har blitt lyst, eller rett før det blir mørkt. Da går ofte abboren inn på grunnere vann for å jage.  

Store deler av Sør- og Østlandet samt i store deler av Nord-Norge og deler av Nord-Trøndelag.

Finnes i en rekke forskjellige lokaliteter, fra store næringsrike innsjøer til små myrtjern, fra stille til rennende vann og fra lavlandet og opp til over 1000 m.o.h. Helst vil den ha mye vannplanter eller sunkne trær hvor den kan gjemme seg. Ung/små abbor går gjerne i stim på jakt etter mat, mens eldre/store abbor ofte lever ensomme eller i kompaniskap med 3 - 4 andre av samme størrelse på jakt etter mat. Abboren er mest aktiv om dagen. Aller helst holder den til langs land der det er mye mat for stimen.

Vanligst er abbor på 15 - 25 cm (50 - 150 gram), men i mange innsjøer er det ikke uvanlig å få abbor på 25 - 35 cm. Norsk sportsfiskerekord er 3,1 kilo, men abbor på over 1 kilo er allikevel sjelden. Hannabboren blir sjelden over ca. 300 gram.

Modnes ofte bare 10 - 15 cm lang og 2 - 4 år gammel. Hannene modnes normalt ca 1- 2 år før hunnene.

Gyter om våren etter at isen har gått. I enkelte tilfeller kan den begynne gytingen allerede før isen går dersom isløsningen er spesielt sein.Yngelen: Avhengig av vanntemperaturen klekkes eggene ca 1 - 2 uker etter gyting. Er det varmt i vannet, f.eks. 10 - 15 grader, klekker de etter om lag 1 uke

Gyter normalt på relativt grunt vann. Eggene er kapslet inn i et gelèlignende stoff slik at de henger sammen i en lang remse. Det bør helst være godt med gammelt siv, greiner og lignende som hunnen kan feste rognremsen sin til slik at den ikke faller ned på bunnen. I tillegg henger hunnen eggremsen fast i vegetasjon for å få dratt den ut av kroppen.Arter den kan forveksles med og hvordan du kan skille den fra disse: Hork og gjørs, men da skal du ha god fantasi. Horkens ryggfinner har vokst sammen slik at den har én sammenhengende ryggfinne i motsetning til abborens to. Gjørsen har ikke som abboren den kraftige piggen på gjellelokket, samt at den mangler den mørke flekken som abboren har bakerst på den fremre ryggfinnen. Gjørsen er dessuten gjennomgående slankere enn både abbor og hork.
Andre navn på abbor: skjebbe og tryte

Abboren spiser kun animalsk føde, og dietten endres med abborens størrelse. Fra hovedsakelig dyreplankton frem til den er om lag 5 cm lang, ulike bunndyr fra 5 cm og oppover, og hovedsakelig mindre fisk dersom dette er tilgjengelig fra den er 15 - 20 cm lang. Dersom en ønsker større abbor er derfor meite med død agnfisk effektivt, men også sluk, spinner og spesielt jigg er gode valg. Markfiske er tingen dersom du ønsker et større antall i fangstdagboka. Vær oppmerksom på at det ikke alltid er egnet byttefisk til stede i abborvannet og at abboren i slike tilfeller har liten erfaring med slik føde.

Oppskrifter med abbor