Lange

Lange har en langstrakt kropp som er litt sammentrykt fra sidene. Den har en kort og en lang ryggfinne. Dette er en meget god matfisk.

Lange er en fisk du finner langs bunn, og ofte på dypt vann. Langen trives ekstra godt på hard bunn, eller i overgangen mellom hard og myk bunn. Langen er en aktiv og glupsk rovfisk som flytter seg mye. Den tar gjerne en opphenger som dingler 5 meter over bunnen. Områdene på og nær bunnen er de mest aktuelle å fiske. Det mest aktuelle fiskedypet er områdene mellom 100 og 400 meter, hvor det er litt ujevn bunn. Koraller, topper, bakker og bunnen av skrenter er gode fiskeområder. Ofte vil du finne mye lange konsentrert på et lite område (spesielt før og under gyting), så derfor er det viktig å flytte seg tilbake dit du får fisk. Er det en lange på plassen, er det ofte flere på samme sted.

Agnfiske er helt klart det som vanligvis fungerer best på langen. All fersk, blodig fisk kan brukes. Makrell i biter (eller gjerne en halv eller en hel fisk til store langer) og sild eller annen fet fisk fungerer best. Det kan være lurt med en lokkeskje, perler eller noe lignende som kan lokke litt ekstra dypt der nede i mørket. Langen har et svært godt utviklet syn og en skarp luktesans.

Den beste måten å fiske målrettet etter lange på, er å bruke slep og bom (spesiell rigg). Dunk loddet i bunnen og la det ligge en liten stund, før du løfter hele takkelet opp 4-5 meter over bunnen, for så og slippe det ned igjen. Denne bevegelsen skaper lyd og sprer lukt i vannet der langene jakter. Dessuten vil ofte bevegelsene opp og ned gjøre at langene lettere ser og føler (med sidelinjen) at det er noe spisenes i nærheten. Langene kan også bite på pilk, bare du fisker nær nok bunnen. Mang en lange er tatt som bifangst under torskefiske.

Langs hele kysten

Langen forekommer på 100 – 1000 meters dyp, men er vanligst på 300 – 400 meter. Unge individer kan imidlertid treffes helt opp mot 15 meters dyp. Langen foretrekker hardbunn eller sandbunn med en del steiner.

Langen kan bli inntil to meter lang og nå en vekt på 40–45 kilogram. Den blir vanligvis ikke lenger enn en meter. 

Langen blir kjønnsmoden i 6 – 8-årsalderen, hannfisken først.

Langen gyter om våren (april–juni) på 100-300 meters dyp. Hunnfisken gyter opptil 60 millioner egg som klekkes etter 10 dager.

Gytingen skjer på dypt vann, og egg og yngel lever pelagisk på dypt vann. 

Langen gyter på en rekke ulike gyteområder, i Nordsjøen, på bankene vest av De britiske øyer, på Storegga, ved Færøyene og sørvest av Island. 

Oppskrift med lange