Fremtidens Oslofjord- et sted hvor alle må bidra og ta hensyn

Denne uken tok prosjektet Sjøørretriket med seg Kalnes Blått VGS ut i bekken for å se på utfordringer og løsninger som vil kunne påvirke fremtiden deres. For at Sjøørretriket skal lykkes med målsetningen, Sjøørretglede til alle, for alltid, er det viktig at alle bidrar.

Publisert: 17. februar 2023 kl. 13.54

Sist oppdatert: 17. februar 2023 kl. 13.56

Godt samarbeid

Dagen startet ved Lerdalsbekken, som fremstår som en grønn lunge på Hvaler der det ellers er en sterkt påvirket og nedbygd skjærgård. Det er fantastisk å se hvordan naturens samspill fungerer når ting er upåvirket. Ved bekken fikk elevene se hvordan et sunt økosystem skal se ut, og viktigheten av å ta vare på disse sunne vannveiene ble belyst. Det gagner ikke bare sjøørret, men alle andre arter i og rundt bekken og i fjorden.

Neste stopp var Spjærbekken. Dette er den rake motsetning til det vi kunne se få kilometer unna. Her har det over tid vært en stor negativ påvirkning, som har ført til at sjøørreten nesten er som borte. Habitattiltak er i gang, og elevene fikk se løsninger. Det ble tydelig for alle at det må gjøres tiltak både på land og i havet, og at det haster. Skal elevene ha en fremtid i yrkesfiske i Oslofjorden, må det tas grep på flere plan. Det innebærer blant annet at det må høstes forsiktig av de få ressursene som er igjen til ting har normalisert seg.