Millioner til sjøørreten i Oslofjorden

Norges Jeger- og Fiskerforbund har mottatt 2,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen for å forbedre gyte- og oppvekstforholdene for sjøørreten i Oslofjorden.

Publisert: 14. november 2022 kl. 10.43

​​​- Dette er svært gode nyheter for naturen og sjøørreten i Norges viktigste friluftsområde, sier Bjarte Erstad, som leder sportsfiskerutvalget i NJFF.​​

NJFF tar et krafttak for å forbedre sjøørretens livsvilkår i Oslofjorden fra Hvaler til Portør. Det etableres et prosjekt kalt Sjøørretriket, der formålet er å kartlegge og forbedre sjøørretens livsvilkår i de mange bekker som er så viktige for sjøørretens livssyklus. - Vi har som mål å kartlegge alle potensielle gytebekker i regionen, og iverksette tiltak for å forbedre den naturlige produksjonen av fisk i bekken der det er mulig, sier Bjarte Erstad fra NJFF. 

Ofte er det mindre tiltak som skal til, av typen å fjerne ulike vandringshindre, forbedre gytemulighetene i bekken ved å legge ut gytegrus, restaurere verdifull kantvegetasjon eller kanaliserte bekkeløp. Sjøørretriket vil driftes av NJFF sentralt, med heltidsansatte personer, og har en foreløpig tidsramme på tre år. -Som alltid er vi avhengige av entusiastene, forklarer Erstad. Vi har svært oppegående og arbeidsvillige lokalforeninger i så godt som alle kommuner i regionen. Vi skal bygge videre på den store innsatsen som allerede er nedlagt lokalt av våre folk. Her er det mange kompetente ildsjeler som har et stort hjerte for sjøørreten og som kan bidra inn i tidenes største sjøørretsatsing i Oslofjorden.  

Fikk napp hos Sparebankstiftelsen

- Vi har stor tro på prosjektet fordi det kombinerer konkrete tiltak for å bedre forholdene for sjøøretten med deltagelse og undervisning for barn og unge. Gjennom å vise at det nytter å iverksette tiltak, håper vi at prosjektet vil øke engasjementet og motivasjon til å lære mer om naturen, sier Eva Grothe, rådgiver i avdelingen som bidrar til Natur og friluftsliv i Sparebankstiftelsen DNB.

Prosjektet Sjøørretriket fikk altså 2,9 millioner kroner fra stiftelsen, men vil i tillegg bli finansiert av egne midler hos NJFF, samt offentlige tilskudd og andre eksterne midler.   

Om Sparebankstiftelsen DNB

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.
Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.
Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 6 milliarder kroner til allmennyttige formål.