Rapportering

Husk frist for søknad og rapportering 31. desember

31. desember er det frist for å søke tilskudd til vilt- og fisketiltak og sjøørrettiltak kommende år. I tillegg er det frist for å rapportere fisk- og vilttiltak og godkjenningsprøver ettersøk.

Publisert 21. desember 2022 kl. 13.04

Søknadsfrist: 31.desember

Rapporteringsfrist: 31. desember

Hva: Det deles årlig ut midler ti​l praktiske vilt- og fisketiltaksprosjekter i regi av lokalforeninger tilsluttet NJFF.

Der det ligger til rette for det, bør det stimuleres til samarbeid mellom lokalforeninger og fylkeslag om aktuelle prosjekter.

Det deles ikke ut midler til rene aktivitetestiltak. Retningslinjene for tildeling av vilt og fiskestellsmidler finner du nedenfor. 

Hvem kan søke: NJFFs foreninger og fylkeslag.

Hvordan: Søknad med beskrivelse av tiltaket, budsjett og finansieringsplan sendes på e-post, eller i post til: NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.​​

Kontaktperson: Øyvind Fjeldseth​

Retningslinjer for tildeling av midler til praktiske vilt- og fisketiltak

Les alt om søknader og rapportering her