MENY hamburgermeny Close-menu button
Fiskesommer

Søknadsportalen

Vi har gjort det enklere for deg som tillitsvalgt å holde styr på søknadesprossesene, og samler nå alle interne tilskuddsordninger på ett sted.

Søknadsportalen External-link icon

I søknadsportalen har du og styret ditt full oversikt over alle deres søknader, og dere kan se status og frister for hver enkelt tilskuddsordning som er lyst ut.

I søknadsportalen har alle i styret mulighet for å se hva som er sendt inn på foreningens vegne, og hvem som har sendt inn de forskjellige søknadene. Søker har til enhver tid mulighet for å se sin egen søknad og status for denne. All kommunikasjon mellom søker og saksbehandler rundt en søknad foregår i søknadsportalen. 

Tilskuddsordningene vil bli tilgjengelige i søknadsportalen så snart de er lyst ut. ​En oversikt over viktige datoer finner du her.

Hvordan fungerer det på 1-2-3?

1. Logg inn med a- ID 

For å kunne logge deg inn på NJFFs søknadsportal må du ha et aktivt medlemsskap og et tillitsverv i en av våre foreninger.

​2. Fyll ut og send inn søknad. Se hvordan her 

Når søknaden er sendt inn, kan du enkelt sjekke status for søknaden, hva du søkte om og hvor mye du eventuelt får innvilget på søknadsportalen.

3. Rapporter inn via søknadsportalen

Frist for rapportering finner du i tilsagnsbrev og på søknadsportalen. 

Oversikt over søknadsmuligheter i og utenfor NJFF

NJFF sentralt søker om eksterne tilskuddsmidler og fordeler 8-10 millioner kroner hvert år til aktiviteter i forbundets foreninger. Det innebærer tilskudd til mer enn 3500 aktiviteter rundt om i  landet. I tillegg får mange foreninger økonomisk støtte fra sin kommune, næringslivet med flere. Tilskuddsmidlene gir grunnlag for levende foreninger med stor aktivitet, og som kan gi både medlemmer og andre en rekke tilbud.​

NJFF mottar midler fra en rekke instanser. Blant annet fra Miljødirektoratet, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk Friluftsliv, Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen.  Alle de forskjellige tilskuddsforvalterne har forskjellige regelverk om hva en søknad skal inneholde, hvordan pengene skal benyttes og hvordan det skal rapporteres. Dette har innvirkning på søknadene, benyttelsen av midlene og rapporteringen på bruken av dem.

Det er viktig å sette seg inn i reglene for de tilskuddene foreningen søker, slik at også denne delen av foreningsvirksomheten går sin gode gang.

 
Årshjul 2022.jpg
Årshjul 2022. Klikk på bildet for å laste ned i større versjon

Dette kan du søke tilskudd til:

Utlyses: Februar

Søknadsfrist: 15. mars

Rapporteringsfrist: 21. august

Hva: Vi gjennomfører en satsing for å fremme det høstingsbaserte friluftslivet gjennom urbane målgrupper. Målet er å senke terskelen for deltagelse i det høstingsbaserte friluftslivet nær byer og i befolkningstette områder. NJFF ønsker å formidle kunnskap, fasilitere for opplevelser og skape møteplasser, slik at flere med urban tilhørighet kan drive høstingsbasert friluftsliv på egenhånd eller sammen med likesinnede/folk i jeger‐ og fiskerforeningene. Foreningene inviteres til å sette opp et aktivitetstilbud i nærmiljøet og som det er enkelt å delta på. Tilbudene er åpne for alle. Eksempler på aktiviteter kan være; makrellfiske fra Pollen i Arendal, multetur fra Fløyen i Bergen eller fisk‐ og viltfestival på Trondheim Torg.

Her kan du søke midler.

Kontaktperson: Henning Ottarsrud

Utlyses: Mars

Søknadsfrist: 15. april

Rapporteringsfrist: 1. desember

Hva: Midlene skal stimulere til aktiviteter for personer med innvandrerbakgrunn. Av personer med innvandrerbakgrunn er de som er lite fysisk aktive, samt barn, unge og barnefamilier prioriterte målgrupper.

Alle foreninger/regionslag kan søke om aktivitetsmidler fra forbundet. Tilskuddsmyndighetene prioriterer følgende:

 • Tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige.
 • Tiltak som fører til økt integrering av personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen ellers.
 • Tiltak som blir gjennomførte i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder.
 • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid

Gitt tilsagn, får lokallag/regionslag et minimumsbeløp på 6 000 kr/aktivitet. Det er mulig å søke om midler for aktiviteter i perioden 01.01.–30.11. inneværende år.

Her kan du søke midler

Utlyses: Februar

Søknadsfrist: 15. mars 2022

Rapporteringsfrist:1. desember 2022, via den søknadspotten du søker om midler til aktiviteten på. 

Hva: Bli med å skape helt vill matglede blant barn og unge! Vi har satt sammen et ferdig kursopplegg for alle foreninger i NJFF som har som mål å gi barn og unge mer kunnskap om bruk av fisk, vilt og nyttevekster. 

Foreninger har mulighet for å søke midler til denne type aktiviteter via familieaktivtetsmidler. Foreninger som ønsker det kan laste ned, eller bestille og få tilsendt oppskriftshefter som følger kursopplegget. Til hver oppskrift følger det instruksjonsvideoer for arrangør og deltaker. 

Les mer om kursopplegget, last ned dreiebok og bestill oppskriftshefter her.

Hvor søker du : Dette er aktiviteter som passer som fa​milieaktivitetsmidler og fine aktiviteter for JOFS . 

​Kontaktperson: Anine Gutubakken Byles

Også i år setter vi trykk på aktiviteter for familier og deler ut støtte til ulike jakt-, fiske- og friluftslivsaktiviteter åpne for familier. Her kan man gjerne søke støtte til lavterskel aktiviteter med fokus på friluftsliv.

Utlyses: februar

Hva: Har dere i fylkeslaget eller lokalforeningen faste familiearrangement kan dere søke om støtte til dette nå. Har dere lyst til å starte opp med en eller flere familieaktiviteter og har noen gode ideer er det bare å søke. I forbindelse med familieåret 2020 er det utarbeidet er hefte med enkle familieaktiviteter, de kan også  gjøres i større skala av foreninger og fylkeslag.

Les mer om familieaktiviteter
Les heftet med enkle familieaktiviteter her
 

Hvem kan søke:  Foreninger ​og fylkeslag i NJFF

Hvordan: Søknaden skal leveres elektronisk i søknadsportalen. Den skal vise planlagte aktiviteter med dato, tid, sted, aktivitet og ansvarlig instruktør. Aktivitetene skal legges ut i aktivitetskalenderen på njff.no innen 1. mai 2022. 

Søknad: Søk her via njffsøknad.no​

Søknadsfrist: 15. mars 2022

Rapportering:  Bruken av midlene skal rapporteres elektronisk i søknadsportalen. Aktiviteter som planlegges etter 1. desember skal rapporteres i forkant av gjennomføring. Midlene blir utbetalt når omsøkte aktiviteter er rapportert. Medio desempber. 

Rapporteringsfrist: 1. desember 2022.

Kontaktperson: Veronica Morstøl Øvremo

Søknadsfrist: 15. mars

NB! Foreninger som ikke har levert grunnlagsskjema for tildeling av barne- og ungdomsmidler vil ikke kunne motta støtte til Fiskesommer, foreldrefiskekurs eller andre barne- og ungdomsaktiviteter. Frist 20. februar.

Rapporteringsfrist: Følger Frifondmidler.  1. november 2022

Hva: Norges Jeger- og Fiskerforbund og Nordic Outdoor går sammen om å gi tusenvis av barn fiskeglede over hele landet. 200 foreninger mottar 8 000 kr i stimuleringsmidler. I tillegg vil 100 foreninger få ferdige arrangørpakker. Det betyr at disse aktivitetene krever minimalt med forberedelse fra dere.

Her søker du

Rapport: Rapportering gjøres i søknadsportalen.

Kontaktperson: Hilde Nøren

Utlyses: Februar

Søknadsfrist: 15. mars

Rapporteringsfrist: 1. desember. 

Hva: Nær halvparten av de som tar jegerprøven aldri kommer seg ut på praktisk jakt. Årsakene er mange, men spranget fra klasseromsundervisning til å dra ut i skogen med eget våpen, kan bli for stort. Manglende kunnskap, jaktterreng, miljø, våpen, ol er ofte årsaker som trekkes frem.

Introjaktene er derfor midt i blinken for alle som trenger hjelp til å komme i gang, og både foreninger og fylkeslag kan søke pengestøtte.

Kontaktperson: Henning Ottarsrud

Vi oppfordrer alle foreninger til å søke om kvinneaktivitetsmidler og planlegge aktiviteter fremover, med utgangspunkt i myndighetenes retningslinjer.

Når dere søker, setter dere opp de planlagte datoene for aktivitetene. Tildeling av midler skjer på bakgrunn av innsendt søknad, men det er selvsagt lov å gjøre endringer på datoer etter at søknad er innsendt. Vi oppfordrer, så langt det er mulig, til å utsette arrangementer og gjennomføre dem på en annen dato enn planlagt fremfor å avlyse. Foreninger og regionlag som får tilsagn om midler, vil få midlene utbetalt når omsøkte aktiviteter er gjennomført og rapportert. Utbetaling skjer medio desember. Det vil ikke bli utbetalt midler til aktiviteter som ikke har blitt gjennomført. 

Utlyses: februar

​​Søknadsfrist: 15.mars

Rapporteringsfrist: 1. desember

Hva: Kvinneaktivitetsmidler skal stimulere til aktiviteter for kvinner i lokalforeningene. Alle foreninger som ønsker å gjennomføre opplæring eller kurs for kvinner, kan søke om aktivitetsmidler fra forbundet. Merk at dere også kan søke om midler til aktiviteter som alt er avholdt. Disse skal også følge retningslinjene. Husk å legge aktivitetene ut i kalenderen på njff.no.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger, evt. regionlag i samarbeid med minst én lokalforening. 

Hvordan: Søknadsskjema​ finnes her

Rapportering: De foreninger og fylkeslag som har fått tilsagn om midler, vil få disse utbetalt når omsøkte aktiviteter er gjennomført og rapportert.

Rapportskjema: www.njffsøknad.no.

 

Nytt i 2022: Jentehelg 26.–28. august.

Helgen 26.–28. august setter vi søkelyset på det mangfoldet av aktiviteter for kvinner som finnes i NJFF, og markedsfører dette bredt. Vi håper at flest mulig foreninger har et arrangement for kvinner akkurat denne helgen, slik at vi får mye oppmerksomhet og mange med oss på aktiviteter.

Dere kan arrangere alle typer aktiviteter, og gjerne noe som er lavterskel og utadrettet. Aktiviteten kan være en dag eller en kveld eller strekke seg over hele helgen. I slutten av august er det mulig å både jakte, fiske og sanke, så det gir dere mange muligheter.

Jentehelgen har samme tildelingskriterier som øvrige kvinneaktiviteter.

Kontaktperson: Solveig Høyland

Arrangørtips​

Midler for vårsesongen 2022

Info til foreninger som har fått midler til oppstart/drift av JOFS/JSS men må avlyse/utsette pga situasjonen med korona:

 • Behold midler dere har mottatt og bruk de når dere igjen kan fortsette aktivitetene.​

Ved en godkjent søknad vil foreningen motta 15 000,- til drift av skolen, eks innkjøp av utstyr, forbruksmateriell etc. Dette beløpet kan søkes årlig.

Utlyses: februar og oktober

Søknadsfrist: 15. mars​ 2022 (for høst 2022) og 1. november 2022 (for våren 2023)

Hva: NJFF deler ut midler til foreninger som starter opp og drifter lokale Jakt- og Fiskeskoler (JOFS). JOFS er i korte trekk foreningenes aktiviteter sitt i system med aktiviteter til mer eller mindre faste tidspunkter.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger ​

Hvordan: Søknaden skal inneholde en kort prosjektbeskrivelse og planlagte aktiviteter. 

For hver aktivitet skal minimum følgende defineres: Dato, tid, sted og beskrivelse

Det må arrangeres minimum 10 aktiviteter.

Aktivitetens skal legges ut i aktivitetskalenderen innen 1. mai 2022

Søknadskjema: ​Les kriterier for søknad og søk via søknadsportalen.

Rapportering:  Minimumskrav til innhold i rapporten skal omfatte følgende punkter: Aktivitet, antall deltakere, evaluering av gjennomføring, tilbakemeldinger fra instruktører og deltakere. Rapport leveres elektronisk i søknadsportalen.

For midler tildelt for 2022 er rapporteringsfrist 1. desember 2022. For midler som tildeles for vår 2023 er rapporteringsfrist 1. desember 2023. Rapportering skjer via søknadsportalen. 

OBS Husk at dere også kan søke midler til jakt- og fiskeskole gjennom Studieforbundet for Natur og Miljø. 

Les mer om Studieforbundet for natur og miljø her

Studieforbundet for natur og miljøs søknadsskjema

Kontaktperson: Veronica Morstøl Øvremo

Midler for vårsesongen 2022

Info til foreninger som har fått midler til oppstart/drift av JOFS/JSS men må avlyse/utsette pga situasjonen med korona:

 • Behold midler dere har mottatt og bruk de når dere igjen kan fortsette aktivitetene.

Ved en godkjent søknad vil foreningen motta 15 000,- til drift av skolen, eks innkjøp av utstyr, forbruksmateriell etc. Dette beløpet kan søkes årlig. 

Utlyses: februar og oktober

Søknadsfrist: 15. mars 2022 (for høst 2022) og 1. november 2022 (for våren 2023)

Hva: NJFF deler ut midler til foreninger som starter opp og drifter jaktskytterskoler. Hensikten er rekruttering til jaktskyttergrenene og økt aktivitet for ungdom i foreningene. 

Hvem kan søke: NJFFs foreninger

Hvordan: Søknaden skal inneholde en kort prosjektbeskrivelse og planlagte aktiviteter. For hver aktivitet skal minimum følgende defineres: Dato, tid, sted og beskrivelse.

Det må arrangeres minimum 10 aktiviteter.

Aktivitetene skal legges ut i aktivitetskalenderen innen 1. mai 2022.

Søknadskjema: ​Les kriterier for søknad og søk via søknadsportalen.

Rapportering: Minimumskrav til innhold i rapporten skal omfatte følgende punkter: Aktivitet, antall deltakere, evaluering av gjennomføring, tilbakemeldinger fra instruktører og deltakere. Rapport levers elektronisk i søknadsportalen. 

For midler tildelt for 2022 er rapporteringsfrist 1. desember 2022. For midler som tildeles for vår 2023 er rapporteringsfrist 1. desember 2023. Rapportering skjer via søknadsportalen. 

OBS husk at dere også kan søke midler til jaktskytterskoler gjennom studieforbundet for natur og miljø. 

Les mer om Studieforbundet natur og miljø her

Studieforbundet for natur og miljøs søknadsskjema

Kontaktperson:Veronica Morstøl Øvremo

NJFF søker lokalforeninger som kan drifte båter i medlemsfordelen Mine båter. 50 nye båter skal plasseres ut hos lokalforeninger på våren/forsommeren 2022. Båtene er aluminiumsbåter av typen Kimple 440 Trout.

For at så mange som mulig skal få glede av båtene, ønsker vi at de blir plassert i lett tilgjengelige områder hvor mye folk ferdes.

Hvis din lokalforening ønsker å få tildelt og stå for driften av en av disse båtene,send inn søknad her.

Søknadsfrist 1. mars.

Utlyses:  februar     

Søknadsfrist: 22. mars

Rapporteringsfrist: 1. desember

Hva:  Stadig flere foreninger opplever at det er foreldrene og andre voksne som vil lære seg å fiske for å kunne ta med egne og andres barn på tur.

Forutsatt at vi får støtte til finansiering, vil arrangørene får kr. 5000.- i arr. støtte, et enkelt kursopplegg (grunnkurs i sportsfiske) og div. materiell for en grunnleggende innføring i sportsfiske, hvordan man skal sette sammen fiskeutstyret, hva det brukes til, knuter til krok og sluk, osv. Det følger også med en egen "knutepakke" med et knutehefte, snorer, sene og kroker til øving.

Her er arrangørtips til "Foreldrefiskekurs" ​

Her søker du

Rapportering: Endelig rapporteringsfrist 1. desember 2021.

​Kontaktperson: Sondre Haugholt Breian

Midler for 2021-2022:​

Søknadsfrist: 1. november 2021. 

Frist for bruk: midlene skal være brukt opp innen 01. november 2022

Rapportering: Det skal leveres et enkelt regnskap ved rapportering, sammen med bekreftelse på at tildelte midler er brukt opp innen fristen. Eventuelle restmidler skal tilbakebetales. 

Frist for rapportering. 1. november 2022. Gjøres via søknadsportalen.

Hva: Frifond er den største potten NJFF deler ut. I 2020 fordelte vi ut over 4 millioner kroner på mer enn 2000 aktiviteter. Frifond-midlene kan brukes på alt av aktivitet og tilbud til barn og unge i lokalforeningen. ​

Hvem kan søke: Alle NJFFs foreninger som har sendt inn grunnlagsskjema og dermed har mer enn 5 barne- og ungdomsmedlemmer. 

Send inn grunnlagsskjema her.​

Hvordan: Les kriterier for tildeling av midler og send søknad via søknadsportalen.

Retningslinjer for NJFFs forvaltning av FRIFONDmidler.

Midler for 2022-2023

Søknadsfrist: 1. november 20.22. Link til søknadsskjema kommer høsten 2022. 

Frist for bruk: midlene skal være brukt opp innen 1.  november 2023. 

Rapportering: Det skal leveres et enkelt regnskap ved rapportering, sammen med bekreftelse på at tildelte midler er brukt opp innen fristen. Eventuelle restmidler skal tilbakebetales. 

Rapporteringsfrist: 1. november 2023. Gjøres via søknadsportalen. 

Kontaktperson: Veronica Morstøl Øvremo. 

Frist: 1. november

Hva: Må sendes inn for å kunne søke midler til barn og ungdom, eksempelvis frifond og fiskesommer. Her er fristen 15. mars. Skjema finner du i søknadsportalen, klar til utfylling.

Send inn skjema her.​

Søknadsfrist: 31.desember

Rapporteringsfrist: 31. desember

Hva: Det deles årlig ut midler ti​l praktiske vilt- og fisketiltaksprosjekter i regi av lokalforeninger tilsluttet NJFF.

Der det ligger til rette for det, bør det stimuleres til samarbeid mellom lokalforeninger og fylkeslag om aktuelle prosjekter.

Det deles ikke ut midler til rene aktivitetestiltak. Retningslinjene for tildeling av vilt og fiskestellsmidler finner du nedenfor. 

Hvem kan søke: NJFFs foreninger og fylkeslag.

Hvordan: Søknad med beskrivelse av tiltaket, budsjett og finansieringsplan sendes på e-post, eller i post til: NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.​​

Kontaktperson:  Øyvind Fjeldseth​

Retningslinjer for tildeling av midler til praktiske vilt- og fisketiltak

Søknadsfrist: 1. mai

Her finner du momskompensasjonsskjema

Hva: Forbundet sentralt søker årlig momskompensasjon samlet på vegne av alle ledd i organisasjonen.  

Hvem kan søke: Det er et krav at alle som søker, er registrert i Frivillighetsregisteret. Foreninger kan ikke være lukket (geografiske begrensninger mulig, konferer gjerne Lotteri- og stiftelsestilsynet for nærmere veiledning). 

Se mer informasjon og registreringsskjema på Frivillighetsregisterets nettsider. 

http://www.brreg.no/frivillighet/

For å delta i momskompensasjonsordningen må foreningen sende følgende inn til forbundet sentralt.

 • Regnskap
 • Momsrefusjonsskjema (Skjemaet er en tydeliggjøring av søknadsbeløp, fradragsposter og en ekstra kvalitetskontroll). ​

Hvordan: Regnskap og momsrefusjonsskjema skal lastes inn på foreningens "Min side". Kan også sendes til [email protected].

Se forskrift, «Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner» og mer informasjon på Lotteri- og Stiftelsestilsynets nettsider, www.lottstift.no

 Merk!! 

 • Regnskap sendes inn til forbundet innen 1. mai.
 • Momsrefusjonsskjema med grunnlagsbeløp for søknaden sendes inn til forbundet innen 1. mai
 • Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Søker med kr. 5 millioner eller mer i totale driftskostnader skal sende inn revisorrapport fra statsautorisert eller registrert revisor.​

Kontaktpersoner: Beate Krokan Carlsson

Søknadsfrist:​ 15.september

Hva:Gjensidigestiftelsen har fem hovedområder de satser på og som din forening bør sikte på ved søknad. De fem områdene er: 

 • ​Sikkerhet
 • Mestring og læring
 • Sosial inkludering og mangfold
 • Fysisk aktivitet 
 • Kosthold​

PS. Nå også for bygg og anlegg.

Gjensidigestiftelsens søknadsskjema åpner som regel i juni med frist i september.  Søknadsfristen gjelder prosjekter med oppstart kommende år. Gjensidigestiftelsen tar kun i mot elektroniske søknader. Søknader som sendes inn på andre måter behandles ikke.

Les gjennom Gjenisdigestiftelsens regler for søknad, tildeling og bruk på deres nettsider. www.gjensidigestiftelsen.no​

Gjensidigestiftelsen gir inntil 50 prosent av totale kostnader i støtte.
Byggeprosjekter

Gjensidigestiftelsen tar også i mot søkenader om   støtte til byggeprosjekter..  Se eget skjema på deres nettsider.

Gjensidigestiftelsen gir midler til byggeprosjekter, først og fremst til nye, mindre bygg, og mindre anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv (nærmiljøanlegg). Dette er for eksempel gapahuker, turstier,  hytter, klubbhus og lignende. 

Les mer på nettsidene til www.Gjensidigestiftelsen.no ​

Søknadsfrist: 1.februar

Hva:Sparebankstiftelsen DNB støtter både lokale tiltak og nasjonale initiativer i Norge.
Friluftsliv og naturkunnskap

Vi vil øke barn og unges forståelse av sammenhengene i naturen gjennom å støtte prosjekter som bidrar til økt friluftsliv og prosjekter som stimulerer til nysgjerrighet, undring og viten om naturen.

Pengene kommer opprinnelig fra tidligere sparebanker i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark. Du kan søke om støtte til lokale tiltak i disse områdene.

Sparebankstiftelsen fire formål de gir gaver:

 • Kunst og kultur
 • Kulturminner og historie
 • Friluftsliv og naturkunnskap
 • Nærmiljø, idrett og lek

Mest aktuell er friluftsliv og naturkunskap:. Dette er tiltak som bidrar til økt forståelse for sammenhegnene i naturen, inviterer til økt friluftsliv og stimulerer til nysgjrrighet og skaperkraft.

Les mer og fyll inn skjema på stiftelsens nettsider. ​


Kontakt:

www.sparebankstiftelsen.no

[email protected]

Telefon: +47 902 44 100​

NJFF er medlem av studieforbundet natur og mijø.

Studieforbundet er et serviceorgan for medlemsorganisasjonene og skal legge forholdene best mulig til rette for kurs og opplæring sentralt og lokalt.
Studieforbundet natur og miljø utbetaler tilskudd til kurs som gjennomføres i h.t Lov om voksenopplæring. ​

Du må søke om støtte før kursstart. Du kan finne søknadskjema på studieforbundets hjemmeside. www.naturogmiljø.no. Du kan også be om å få tilsendt søknadsskjema.

Det må foreligge godkjent studieplan  for å kunne søke om kurstilskudd. Godkjente studieplaner finner du på nettsidene til studieforbundet.

Søk også om tilretteleggingstilskudd.

Tilretteleggingstilskudd blir tildelt kursarrangører som holder kurs der en eller flere av deltakerne trenger ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Formålet med tilskuddet er å redusere kostnadene for kursarrangøren, og fjerne eller lette opplæringshindringer.

Les godt gjennom rettningslinjer og/ eller kontakt studieforbundet direkte. De er veldig hjelpsomme.

Kontaktperson NJFF: Hans Petter Dalby​

Grønt studieforbund

Tlf: 67102260

Epost: [email protected]

Adresse: Gamle Ringeriksvei 6, 1369 Stabekk.

www.naturogmiljo.no

Det finnes mange muligheter for å søke økonomisk støtte utenfor NJFF.  Kommunen, fyllkeskommunen, lokale bedrifter, hjørnesteinsbedrifter og mange andre støtter gode tlokale tiltak og ideer. Det er ikke helt enkelt å holde styre på alle lokale tilskuddsmuligheter. Ta kontakt med lokalsammfunnet og forhør deg om lokale muligheter.

Kommunen

De fleste kommuner og fylkeskommuner sitter på frivillighetsmidler , kulturmidler og annet for å støtte ulike lokale tiltak. Ta kontakt med din kommune/fylkeskommune for å få vite mer om hvordan du kan søke.

Lokale sparebanker, strømleverandører 

Stadig flere lokale banker, strømleverandører og andre hjørnesteinsbedrifter har stadig større fokus på samfunnsansvar (CSR) og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom tildeling av støtte til prosjekter og tiltak lokalt. Ta kontakt med hjørnestensbedriftene lokalt og forhør det om mulighetene. 

Legater

Det finnes en rekke legater og fond som støtter prosjekter. Legatene og fondene har som regel geografiske eller er tematiske krav. Det finnes flere nettsider med oversikt over legater og fond. Eks. Legathåndboken.nolegatsiden.no osv. 

Lokale bedrifter

Lokale bedrifter sponser ofte lokale lag og foreninger. Ofte kan dette være gjennom varer eller tjenester. Lag en god presentasjon av ditt lag og presenter for ditt lokale næringsliv.

Grasrotandelen Norsk tipping

Registrer din forening med grasrotandel og gi medlemmer og støttespillere muligheten til å gi  5% av sin spillerinnsats. Les mer på www.norsk-tipping.no/grasrotandelen​