Fiskesommer

Søknadsportalen

Vi har gjort det enklere for deg som tillitsvalgt å holde styr på søknadsprosessene, og samler nå alle interne tilskuddsordninger på ett sted.

Søknadsportalen External-link icon

I søknadsportalen har du og styret ditt full oversikt over alle deres søknader, og dere kan se status og frister for hver enkelt tilskuddsordning som er lyst ut.

I søknadsportalen har alle i styret mulighet for å se hva som er sendt inn på foreningens vegne, og hvem som har sendt inn de forskjellige søknadene. Søker har til enhver tid mulighet for å se sin egen søknad og status for denne. All kommunikasjon mellom søker og saksbehandler rundt en søknad foregår i søknadsportalen. 

Tilskuddsordningene vil bli tilgjengelige i søknadsportalen så snart de er lyst ut. ​

Hvordan fungerer det på 1-2-3?

1. Logg inn med Vipps

For å kunne logge deg inn på NJFFs søknadsportal må du ha et aktivt medlemskap og et tillitsverv i en av våre foreninger.

​2. Fyll ut og send inn søknad. Se hvordan her 

Når søknaden er sendt inn, kan du enkelt sjekke status for søknaden, hva du søkte om og hvor mye du eventuelt får innvilget på søknadsportalen.

3. Rapporter inn via søknadsportalen

Frist for rapportering finner du i tilsagnsbrev og på søknadsportalen. 

Oversikt over søknadsmuligheter i og utenfor NJFF

NJFF sentralt søker om eksterne tilskuddsmidler og fordeler 8-10 millioner kroner hvert år til aktiviteter i forbundets foreninger. Det innebærer tilskudd til mer enn 3500 aktiviteter rundt om i  landet. I tillegg får mange foreninger økonomisk støtte fra sin kommune, næringslivet med flere. Tilskuddsmidlene gir grunnlag for levende foreninger med stor aktivitet, og som kan gi både medlemmer og andre en rekke tilbud.​

NJFF mottar midler fra en rekke instanser. Blant annet fra Miljødirektoratet, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk Friluftsliv, Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen. Alle de forskjellige tilskuddsforvalterne har forskjellige regelverk om hva en søknad skal inneholde, hvordan pengene skal benyttes og hvordan det skal rapporteres. Dette har innvirkning på søknadene, benyttelsen av midlene og rapporteringen på bruken av dem.

Det er viktig å sette seg inn i reglene for de tilskuddene foreningen søker, slik at også denne delen av foreningsvirksomheten går sin gode gang.

Generelt for alle søknadsordningene (gjelder ikke Fiskesommer- og FRIFOND-midler)

 • Støtte til aktivitet i perioden 1. januar–30. november

 • Søknadsfrist: 1. april

 • Tilsagn: mai

 • Rapporteringsfrist: 1. desember

 • Utbetaling: desember

 • Det tas forbehold om at sentralleddet faktisk mottar støtte til tiltaket.

 

Kriterier for alle søknadsordningene

 • Alle aktiviteter må legges ut i aktivitetskalender på njff.no. Det er mulig å søke om tilskudd til aktiviteter som allerede er avholdt i samme kalenderår, men disse må ha vært lagt ut i aktivitetskalender for å kunne få støtte. Alle aktivitetene skal ha en kategori i aktivitetskalenderen.

Se: Slik legger du inn aktivitet i kalenderen - NJFF

Mer om bruk av påmelding og betaling via Letsreg.no (tidligere Deltager.no): Letsreg.no - NJFF

 • Aktivitetene skal være åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer.

 • Det skal være prisdifferensiering mellom medlemmer/ikke-medlemmer.

 • Man kan ikke søke støtte fra flere ordninger, til en og samme aktivitet.
 • Årshjul og frister finner du også her.

 

 

 

Dette kan du søke tilskudd til:

MERK! Foreninger fra landets 20 største tettsteder kan søke om urbane midler, samt de største tettstedene i fire av våre regionlag.

Følgende foreninger kan søke:

AJFF Sarpsborg og Omegn, AJFF Halden, Alta JFF, Arbeidernes JFF, Oslo, Arendal JFF, Asker Jff, Bergens JF, Blaker Jff, Brunlanes JFF, Bodø Jff, Borge Jff, Bærum Jff, Bærum Sportsfiskere, Eidanger Jeger- og Fiskerlag, Fredrikstad og Omegn Jff, Froland JFF, Førde Jfl, Groruddalen Jff, Halden og Omegns Jff, Haugesund og Omegn JFF, Hauketo Jff, Høybråten Jff, Hedrum JFL, Jæren Jfl, Karmøy Jf & Naturv. F, Konnerud Jeger og Fiskerforening, Kristiansand S JFF, Kråkerøy Jeger og Fiskerforening, Larvik og Omegns JFL, Lierelva Fiskeforening, Lillehammer Jff, Lillestrøm og Strømmen JFF, Lillestrøm Sportsfiskere, Lørenskog JFF, Lørenskog Sportsskyttere, Melhus JFF, Moss og Omegn JFF, Moss og Våler JFL, Moss Spfk, Nidaros Jaktskytterklubb, Nittedal & Hakadal Skog jf., Nordstrand Jff, Onsøy Jff, Oppegård JFF, Oslo Jeger- og Fiskerforening, Oslo Sportsfiskere, Oslomarka Jff, Porsgrunn Jeger- og Fiskerforening, Rælingen Jff, Røyken og Åros Jff, Sandefjord JFF, Sarpsborg og Omegn JFF, SFK Pimpel Sør, Ski Jff, Skien Jff, Skjeberg og Omegn Jff, Solemskogen Jff, Stavanger og Rogaland Jff, Svelvik og Drammen Jff, Sørkedalen Jff, Sørum Jegerforening, Telemark Jff, Tjølling Jff, Tromsø Jeger- Og Fiskerforening, Trondheim Jff, Tønsberg og Omegns Jff, Vang Jff, Viltstellforeningen av 1994, Østmarka Jff og Ålesund Jsff.

Støtte: 5000 kr/arrangement

Søknadsfrist: 1. april

Rapporteringsfrist: 1. desember

Aktivitetsperiode: 1. januar–30. november

Hvem kan søke: lokalforeninger

Beskrivelse: Vi ønsker å fremme det høstingsbaserte friluftslivet gjennom urbane målgrupper. Målet er å senke terskelen for deltagelse i det høstingsbaserte friluftslivet nær byer. NJFF ønsker å formidle kunnskap, by på opplevelser og skape møteplasser, slik at flere med urban tilhørighet kan drive høstingsbasert friluftsliv på egenhånd eller sammen med likesinnede / folk i jeger‐ og fiskerforeningene. Foreningene inviteres til å sette opp et aktivitetstilbud i nærmiljøet og som det er enkelt å delta på. Eksempler på aktiviteter kan være: makrellfiske fra Pollen i Arendal, multetur fra Fløyen i Bergen eller fisk‐ og viltfestival på Trondheim Torg.

Kategori i aktivitetskalender: «Urban»

Kontaktperson: Henning Ottarsrud

Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn

Støtte: 6000 kr/arrangement

Søknadsfrist: 1. april

Rapporteringsfrist: 1. desember

Aktivitetsperiode: 1. januar–30. november

Hvem kan søke: lokalforeninger og regionlag, men lokalforeningenes søknader vil prioriteres ved begrensede tilskuddsmidler.

Beskrivelse: Midlene skal stimulere til aktiviteter for personer med innvandrerbakgrunn. Av personer med innvandrerbakgrunn er de som er lite fysisk aktive, samt barn, unge og barnefamilier prioriterte målgrupper.

Tilskuddsmyndighetene prioriterer følgende:

 • Tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige.
 • Tiltak som fører til økt integrering av personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen ellers.
 • Tiltak som blir gjennomførte i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder.
 • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid

Spesielle kriterier utover standardkriterier: Standardkriteriene gjelder ikke. Arrangementene må eksempelvis ikke legges ut i aktivitetskalender med mindre de er åpne for alle. Det er i mange tilfeller mest naturlig å lage arrangementer i samarbeid med ulike instanser som er i kontakt med innvandrermiljøene.  

Kategori i aktivitetskalender: Ingen

Kontaktperson: Henning Ottarsrud

Støtte: 3000 kr/arrangement

Søknadsfrist: 1. april

Rapporteringsfrist: 1. desember

Aktivitetsperiode: 1.januar - 30. november

Hvem kan søke: lokalforeninger

Beskrivelse: Midlene skal stimulere til aktivitet som retter seg mot hele familien. Lokalforeninger som allerede har faste familiearrangementer, eller ønsker å starte opp, kan søke her. Målet er å skape arenaer for lavterskeltilbud innenfor opplæring i jakt, fiske og friluftsliv.

Kategori i aktivitetskalender: «Barn og ungdom»

Kontaktperson: Veronica Morstøl Øvremo

Støtte: inntil 8000 kr/arrangement

Søknadsfrist: 1. april

Rapporteringsfrist: 1. september

Aktivitetsperiode: 1. juni–25. august

Hvem kan søke: lokalforeninger

Spesielle kriterier utover standardkriterier: Grunnlagsskjema må være levert for å kunne søke.

Beskrivelse: Norges Jeger- og Fiskerforbund og Nordic Outdoor går sammen om å gi tusenvis av barn fiskeglede over hele landet. 200 foreninger mottar inntil 8000 kr i stimuleringsmidler. I tillegg vil 100 foreninger få ferdige arrangørpakker. Det betyr at disse aktivitetene krever minimalt med forberedelse fra dere.

Kategori i aktivitetskalender: «Barn og ungdom»

Kontaktperson: Hilde Nøren

Støtte: 2000 – 4000 kr/arrangement, avhengig av størrelse på tilskuddsmidler og antall introjaktsøknader.

Søknadsfrist: 1. april

Rapporteringsfrist: 1. desember

Aktivitetsperiode: 1. januar–30. november

Hvem kan søke: lokalforeninger

Beskrivelse: 25 % av de som tar jegerprøven, kommer seg aldri ut på praktisk jakt. Årsakene er mange, men spranget fra klasseromsundervisning til å dra ut i skogen med eget våpen, kan bli for stort. Manglende kunnskap, jaktterreng, miljø, o.l. er ofte årsaker som trekkes frem.

Introjakter er praktisk jaktopplæring for nye jegere, eller jegere som er uerfarne i aktuell jaktform.

Spesielle kriterier, utover standardkriterier:  

 • Maks tre deltagere pr. tilsynsjeger
 • Instruktøren må være fylt 20 år. I tillegg må tilsynspersonen ha utøvd jakt og betalt jegeravgift i minst tre år
 • Det bør gjennomføres en teoridel før den praktiske jakta. Dette kan kobles opp mot en tur på skytebanen før selve jakta

Kategori i aktivitetskalender: «Introjakt»

Kontaktperson: Henning Ottarsrud

Støtte: 1000–5000 kr/arrangement avhengig av type arrangement

Søknadsfrist: 1. april

Rapporteringsfrist: 1. desember

Aktivitetsperiode: 1. januar - 30. november

Hvem kan søke: Lokalforeninger. Regionlag kan søke om støtte til å avholde lokallagskvinnekontaktsamlinger.

Beskrivelse: Jentemidler skal stimulere til aktiviteter for jenter i lokalforeningene. Alle foreninger som ønsker å gjennomføre opplæring eller kurs for jenter, kan søke om aktivitetsmidler fra forbundet. Merk at dere også kan søke om midler til aktiviteter som alt er avholdt.

Spesielle kriterier utover standardkriterier:

 • Aktiviteten skal være knyttet til jakt, fiske, eller skyting og ha fokus på opplæring av nye, uerfarne, og potensielle kvinnelige fiskere og jegere
 • Aktiviteten skal ha en klar opplæringsprofil
 • Jenter skal ha fortrinnsrett som deltakere
 • Aktiviteten skal markedsføres overfor ikke-medlemmer

Jentehelg 23.–25. august

Bli med å vise frem jakt og fiske for jenter og kvinner i alle aldre. Dette kan gjøres gjennom alle typer aktiviteter, gjerne bålkvelder eller andre uformelle samlinger.
Vi ønsker å skape ekstra mye blest om jakt og fiske for jenter akkurat denne helgen, og det planlegges omfattende sentral markedsføring. Vi håper at så mange foreninger som mulig vil være med å arrangere jenteaktiviteter 23.–25. august. Foreningen velger selv om de vil arrangere en aktivitet noen timer, én dag, eller hele helgen.

Reglene er de samme som for andre aktiviteter, og arrangementene føres opp på vanlig måte i søknadsskjema.

Kategori i aktivitetskalender: «Kvinner»

Her finner du tips til aktiviteter og gjennomføring

Kontaktperson: Silje Klæbo

Støtte: 15 000 kr/skole

Søknadsfrist: 1. april

Rapporteringsfrist: 1. desember

Aktivitetsperiode: 1. januar–30. november

Hvem kan søke: lokalforeninger

Beskrivelse: Her kan lokalforeninger søke om midler til å drifte jakt- og fiskeskoler. Hensikten er å bidra til kontinuitet i lokalforeningens aktiviteter mot en gitt aldersgruppe, på lik linje med idretten. Det skal legges opp til minst 10 ulike aktiviteter per skole for å motta midler. Hvilke aktiviteter det skal være er opp til lokalforeningen å bestemme ut fra hvilke ressurser de har tilgjengelig. I utgangspunktet er målgruppen for konseptet 10–14 år, men det er fritt fram for foreningene å definere aldersgruppen så lenge målgruppen er under 26 år. Det anbefales å legge opp til skoler som følger skolesemestrene.

Spesielle kriterier utover standardkriteriene: Én skole skal bestå av minst 10 ulike aktiviteter for å kunne motta støtte.

Kategori i aktivitetskalenderen: «Barn og ungdom»

Kontaktperson: Veronica Morstøl Øvremo

Støtte: 15 000 kr/arrangement

Søknadsfrist: 1. april

Rapporteringsfrist: 1. desember

Aktivitetsperiode: 1. januar–30. november

Hvem kan søke: lokalforeninger

Beskrivelse: Her kan lokalforeninger søke om midler til å drifte jaktskytterskoler. Hensikten er å bidra til kontinuitet i lokalforeningens aktiviteter mot en gitt aldersgruppe, på lik linje med idretten. Det skal legges opp til minst 10 aktiviteter per skole for å motta midler. Jaktskytterskolen ligger tett opp til jakt- og fiskeskoler i organisering, men har fokus på rekruttering til jaktskyttergrenene. Det er opp til lokalforeningene å bestemme innhold i jaktskytterskolen ut fra tilgjengelige ressurser/anlegg. Det er fritt fram for foreningene å definere aldersgruppen så lenge målgruppen er under 26 år. Det anbefales å legge opp til skoler som følger skolesemestrene.

Spesielle kriterier utover standardkriteriene: Én skole skal bestå av minst 10 ulike aktiviteter for å kunne motta støtte.

Kategori i aktivitetskalenderen: «Barn og ungdom»

Kontaktperson:Veronica Morstøl Øvremo

Støtte: Totalbeløpet vil variere fra år til år, avhengig av tilgjengelige midler og antall camper omsøkt. Regionlaget mottar et beløp per dag det søkes om leir.

Søknadsfrist: 1. april

Rapporteringsfrist: 1. desember

Aktivitetsperiode: 1. januar–30. november

Hvem kan søke: regionlag

Beskrivelse: Her kan regionlag søke om midler til å arrangere camper for barn og ungdom, gjerne i samarbeid med lokalforeninger eller andre aktører.

Kategori i aktivitetskalenderen: “Barn og ungdom”

Kontaktperson: Veronica Morstøl Øvremo

Støtte: Man tildeles beløp per aktivitet. Totalbeløpet vil variere fra år til år, avhengig av tilgjengelige midler og antall aktiviteter omsøkt.

Søknadsfrist: 1. november

Rapporteringsfrist: 1. november (året etter)

Aktivitetsperiode: 1. november–31. oktober (året etter)

Hvem kan søke: lokalforeninger

Beskrivelse: Disse midlene skal gå til de lokalforeninger som satser på barn og ungdom. Det er viktig å gi denne aldersgruppen et jevnt og godt aktivitetstilbud. Alle aktivitetene det søkes om midler til, skal være spesifikt rettet mot medlemmer og ikke-medlemmer under 26 år. Lokalforeningene står fritt til å velge hvilke aktiviteter de ønsker å arrangere.

Spesielle kriterier utover standardkriteriene: Grunnlagsskjema for foregående år må være sendt inn for å kunne motta midler. Dersom lokalforeningen har mottatt Frifond-midler tidligere, må den ha rapportert på bruken av tidligere mottatte midler. Foreningen må søke om minst tre aktiviteter for å motta tilskudd. Maks antall aktiviteter man kan motta støtte til er 30.

Kategori i aktivitetskalenderen: «Barn og ungdom»

Ellers: Eventuelle restmidler ved rapporteringsfrist skal tilbakebetales til NJFF sentralt. Det er derfor ønskelig at midlene blir brukt opp, framfor at man sitter igjen med midler. Skulle man sitte igjen med midler når det nærmer seg rapporteringsfrist, kan man gjerne arrangere aktiviteter som ikke er omsøkt så lenge disse endringene kommer fram i rapporten.

Her finner du NJFFs retningslinjer for forvaltning av Frifondmidler

Kontaktperson: Veronica Morstøl Øvremo. 

Frist: 31. desember

Beskrivelse: Grunnlagsskjemaet er en bekreftelse på foreningens eksistens og aktivitet foregående år. Her fyller dere ut faktaopplysninger som årsmøtedatoer, styremedlemmer m.m. Lokalforeninger som skal søke Fiskesommer og Frifond, må ha sendt inn grunnlagsskjema for foregående år for å kunne motta midler. Det betyr at grunnlagsskjema må være sendt inn før søknadsfristen for Fiskesommer (1. april) og Frifond (1. november). Innsendte grunnlagsskjemaer danner dessuten basis for tildeling av offentlige barne- og ungdomsmidler til NJFF, som igjen fordeles ut til aktiviteter i organisasjonen. Det er derfor av betydning at foreningen sender inn grunnlagsskjema selv om dere ikke søker om Fiskesommer- eller Frifond-midler. Siste frist for innsending er 31. desember påfølgende år.

Kontaktperson: Solveig Høyland

Søknadsfrist: 31. desember

Rapporteringsfrist: 31. desember

Hvem kan søke: NJFFs foreninger og regionlag

Beskrivelse: Det deles årlig ut midler ti​l praktiske vilt- og fisketiltaksprosjekter i regi av lokalforeninger tilsluttet NJFF. Der det ligger til rette for det, bør det stimuleres til samarbeid mellom lokalforeninger og regionlag om aktuelle prosjekter.

Det deles ikke ut midler til rene aktivitetstiltak. Retningslinjene for tildeling av vilt- og fiskestellsmidler finner du nedenfor. 

Søknad sendes inn i søknadsportalen

Kontaktperson fisk: Øyvind Fjeldseth

Kontaktperson vilt: Olav Greivstad

Retningslinjer for tildeling av midler til praktiske vilt- og fisketiltak

Søknadsfrist: 1.mai

Hvem kan søke: Lokalforeninger og regionlag

Beskrivelse: I ordningen "Momskompensasjon på varer og tjenester" kan frivillige lag og organisasjoner søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester. NJFF sentralt søker årlig momskompensasjon samlet på vegne av alle ledd i organisasjonen. Vi benytter forenklet modell.

Søknad om momskompensasjon sendes inn via NJFFs elektroniske søknadsportal.

Kriterier:

 • Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret 
 • Følgende dokumenter rapporteres til NJFF sentralt. Dokumentene lastes opp under ForeningsadministrasjonMin side
  • Godkjent og signert regnskap for 2023
  • Årsmelding for 2023
 • Søkere som har minst 5 millioner kroner i totale driftskostnader to år på rad, må sende inn revisorrapport.
 • Foreningen kan ikke være lukket (geografiske begrensninger er mulig).
 • Momskompensasjonsskjema må være sendt inn.

Se Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner - Lovdata.

Se også: Spørsmål og svar om momskompensasjonsordningen

Kontaktperson: Solveig Høyland 

Eksterne søkemuligheter:

NJFF er medlem av Studieforbundet natur og miljø 

Studieforbundet er et serviceorgan for medlemsorganisasjonene og skal legge forholdene best mulig til rette for kurs og opplæring sentralt og lokalt. Studieforbundet natur og miljø utbetaler tilskudd til kurs som gjennomføres iht. Lov om voksenopplæring.

Selve søknads- og rapporteringsprosessen er enkel og lite tidkrevende. Du må søke om støtte før kursstart. Søknadskjemaet ligger på studieforbundets hjemmeside. Du kan også be om å få tilsendt søknadsskjema.

Det må foreligge godkjent studieplan for å kunne søke om kurstilskudd. Godkjente studieplaner finner du på nettsidene til studieforbundet.

Søk også om tilretteleggingstilskudd.

Tilretteleggingstilskudd blir tildelt kursarrangører som holder kurs der en eller flere av deltakerne trenger ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Formålet med tilskuddet er å redusere kostnadene for kursarrangøren og fjerne eller lette opplæringshindringer.

Les godt gjennom retningslinjer og/eller kontakt studieforbundet direkte. De er veldig hjelpsomme.

Kontaktperson NJFF: Hans Petter Dalby

Kontaktinformasjon Studieforbundet natur og miljø:

Telefon: 905 93 595

E-post: [email protected]

Adresse: Gamle Drammensvei 40, 1369 Stabekk

Det finnes mange muligheter for å søke om økonomisk støtte utenfor NJFF. Kommunen, fylkeskommunen, lokale bedrifter og mange andre støtter gode lokale tiltak og ideer. Ta kontakt med lokalsamfunnet og forhør deg om lokale muligheter.

Kommunen

De fleste kommuner og fylkeskommuner sitter på frivillighetsmidler, kulturmidler og annet for å støtte ulike lokale tiltak. Ta kontakt med din kommune/fylkeskommune for å få vite mer om hvordan du kan søke.

Lokale bedrifter, sparebanker og strømleverandører

Banker, strømleverandører og andre bedrifter har stadig større fokus på samfunnsansvar og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom tildeling av støtte til prosjekter og tiltak lokalt. Støtten kan også være gjennom varer eller tjenester. Forhør deg om mulighetene hos lokale virksomheter. Lag gjerne en god presentasjon av foreningen og presenter den for det lokale næringslivet.

Legater

Det finnes en rekke legater og fond som støtter prosjekter. Som regel har de geografiske eller tematiske krav. Det finnes flere nettsider med oversikt over legater og fond, f.eks. legathåndboken.no og legatregisteret.no 

Grasrotandelen Norsk Tipping

Registrer din forening med grasrotandel og gi medlemmer og støttespillere muligheten til å gi 5 % av sin spillerinnsats.