Jegerprøvekurs 2022 - FULLTEGNET

 • Fra:
  07.02.2022 kl. 18.00
 • Til:
  12.03.2022 kl. 18.00
 • Varighet:
  30 timer
 • Sted:
  Jønsberg videregående skole
 • Pris:
  Medl: 2000,- / Ikke medl: 3000,-
 • Påmeldingsfrist:
  31.01.2022
 • Arrangør:

Jegerprøvekurset er obligatorisk for de som ønsker å gå opp til jegerprøveeksamen. Kurset er på 30 timer og gjennomføres i regi av Stange jeger- og fiskerforening og Romedal & Vallset jeger- og fiskerforening.

Alle som fyller 14 år i løpet av året eller er eldre kan delta.

Kurset går over følgende kvelder:

7., 10., 14., 17., 21., 24. februar og 7. 10., og 12. mars. Alle dager kl. 18-21, 12. mars er ute på skytebane og går over hele dagen. 

Med forbehold om endringer dersom endret smittesituasjon/restriksjoner pga. korona.

Eksamen avholdes 14. og 17. mars (mer info om eksamenstidspunkter og sted gis under kurset). Før du kan gå opp til jegerprøveeksamen, må du først betale et jegerprøvegebyr til Miljødirektoratet. Gebyret er for tiden 330 kroner og betales via jegerprøveeksamen.no "Min side". Mer info om dette på første kurskveld.

Avvikling av samlinger:

Det er nødvendig at pensumboka blir lest godt. Sørg for å ha lest gjennom de temaene som skal gjennomgås på forhånd, da vil du få mye mer utbytte av hver enkelt kveld. Samling 1, 2, 3 og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs. Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen. Testene (samt nettbaserte gjennomganger av alle samlingene på kurset) finner du på: www.nacl.no

Sted:

Auditoriet på Jønsberg videregående skole.

Kurspris:

Medlemmer i NJFF: kr. 2000,-

Ikke medlemmer: kr. 3000,-

Litteratur:

"Jegerprøven med Norges jeger- og Fiskerforbund" (kr 398,-) eller “Den nye Jegerprøveboka”.

NB! Bøkene bør være av ny dato (kan bestilles på www.njffbutikken.no ). For selvstudium og e-læring kan dere gå inn på www.nacl.no

Påmelding:

Her i kalenderen på www.njff.no

Ved påmelding oppgi navn, adresse, fødselsdato, tlf.nr, e-post og i kommentarfeltet: oppgi om du er medlem i NJFF eller ei. (evt. medlemsnummer i NJFF).

Betaling:

Betalingsinformasjon sendes ut nærmere kursstart.