Gås

10. august starter gåsejakten over mesteparten av landet. Dette er en svært spennende og krevende jakt.

Gåsejakt i Steinkjer

Grågås: Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor: 10. august - 23. desember. 

I tidligere Finnmark fylke er jakt kun tillat i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensing. 

Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensingen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Talvik. Videre nord for E6 fra Talvik til grensen i tidligere Troms fylke og nordover langs den tidligere fylkesgrensen. 

I tidligere Troms fylke og Nordland fylke nord for Rana og Radøy kommuner: 15. august - 23. desember.

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke: 10. september - 23. desember.  

Kortnebbgås: Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor: 10. august - 23. desember. 

Spesielle bestemmelser: 
Fredet i Finnmark fylke.

I tidligere Troms fylk og Nordland fylke nord for Rana og Radøy kommuner: 21. august - 23. desember.

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke: 10. september - 23. desember.  

Kanadagås: Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor: 10. august - 23. desember. 

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke: 10. september - 23. desember.  

Stripegås: Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor: 10. august - 23. desember.

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke: 10. september - 23. desember.  

Til sammen 13 160 grågjess ble felt i 2020/2021. Det er 2140 færre gjess enn i fjorårets jaktsesong. Trøndelag er det største fylket hva gjelder grågåsjakt med 3 300 felte gjess.

Det ble felt 4760 kortnebbgjess forrige jaktår. 

Tips til gåsejakta

Tips til gåsejakta

10. august starter gåsejakten over mesteparten av landet. Dette er en svært spennende og krevende jakt. Her får du våre beste tips.

Få tipsene her

Oppskrifter med gåsekjøtt