Ringdue

Duejakt er ei sosial jaktform dersom man jakter flere sammen. Da kan man gjerne sitte under samme kamuflasjeduk og skyte på skift, eller dele opp i hver sin skuddsektor. Så lenge dere sitter i ro, lar ikke duene seg skremme av om dere prater.

Duejakt i Vikersund

Hele landet: 21. august - 23. desember. 

Fredet i Troms og Finnmark fylke. 

Etter rype er ringdue en av de småviltartene det skytes mest av, og sist jaktår ble det felt
33 660 ringduer. Det er en oppgang på 4,2 prosent fra året før.

Det er sjelden noe problem å få tillatelse til å jakte duer: Ettersom ei due spiser omtrent en kopp med korn om dagen, er de fleste bøndene mer enn villige til å låne ut åkeren for å spare avlinga. Dersom det etterspørres, kan du imidlertid bruke NJFFs standardkontrakt for småviltjakt for å dokumentere avtaleforholdet.

10 tips til duejakta

10 tips til duejakta

21. august er det oppstart for jakta på ringdue. Dette kan være lett tilgjengelig jakt i nærområdet ditt. Vi har noen gode tips til deg som vil prøve.

Få tipsene her