Småvilt

Småvilt kan jaktes med både hagle og rifle, og jakta kan utøves av alle som har betalt jegeravgift og tillatelse fra grunneier.

Publisert: 27. mars 2023 kl. 11.09

Sist oppdatert: 27. mars 2023 kl. 11.37

Alle viltarter som ikke er storvilt, blir regnet som småvilt. Alle jaktbare fugler og arter som hare, bever, rødrev og mårdyrene (unntatt jerv) regnes derfor som småvilt.

Jaktregler

For å jakte småvilt i Norge må du være fylt 16 år. Likevel kan du delta på opplæringsjakt fra og med det året du fyller 14 år.

For alle jaktbare arter er det fastsatt jakttider. Les mer om jaktregler og jakttider her

Jakt med hund

Til småviltjakt kan man også bruke hund. Les mer om hvilken jakthund som egner seg til småviltjakten her