Norgesmesterskap

Søknadsfrist for NM-arrangement i 2026 er desember 2023. Bakgrunnen for den lange fristen er at NJFF mener det erfaringsmessig er viktig at de lokale arrangørene har god tid på seg til å planlegge de store NM-stevnene. Søknad om arrangementer som står ledige ved utløp av søknadsfristen, vil bli behandlet fortløpende.​​

Hva er jaktfelt?

Jaktfelt er en type feltskyting organisert av Norges Jeger- og Fiskerforbund hvor man skyter med rifle på ulike dyrefigurer. Det er varierende avstander mellom ca 30-200 meter og i forskjellige skytestillinger, vanligvis stående, sittende og liggende. Vanligvis skytes det på 6 ulike poster med 5 skudd i hver figur. Figurene har en indre treffsone som gir 5 poeng og en ytre treffsone som gir 3 poeng. Med totalt 30 skudd er da maksimal poengsum 150 poeng.

Hvor? 

NM jaktfelt, Krødsherad JFF 18.-21.april https://nmjaktfelt2024.no/

Hva er elgskyting?

Elgskyting er skyting med rifle mot stillestående og bevegelig elgfigur på 100m avstand. Det skytes 5 skudd sittende og 5 skudd stående mot stillestående figur, 10 skudd mot løpende elg. Skiven kan være elektronisk eller av papp, med poenginndeling 3, 4 og 5 poeng. Et stevne består av 20 skudd. Den maksimale poengsummen for et stevne er 100 poeng.

Hvor? 

NM Elgskyting, Leksvik JFF, uke 29 

Hva er nordisk jaktskyting?

Nordisk jaktskyting med hagle og rifle fordelt på to haglegrener og to riflegrener. De to haglegrenene er leirduesti/jegersporting og jegertrap. I begge øvelsene skytes det mot 25 leirduer. De to riflegrenene er skyting på rådyrfigur (stillestående) og på løpende elg. I begge grenene skytes det 10 skudd, og avstanden er 100m.

Hvor?

NM Nordisk jaktskyting, Gjerstad JFF, 7.-9.juni https://www.njff.no/aust-agder/gjerstad

 

 

Hva er figurjakt?

Skyting med hagle mot metallfigurer som sklir langs en metallstreng. Hver figur har utsparing hvor en papplapp monteres for å registrere antall hagl treff. Oftest 10 ulike poster.

Hva er leirduesti?


Leirduesti er skyting med hagle mot leirduer på en leirduesti i terrenget, evt. på en sportingbane (leirduebane med kastemaskiner som gir varierte skytevinkler). Leirduestien består av enkle og doble duer, og det skytes oftest 50 skudd.

Hvor?

NM jegertrap og leirduesti – Kroken JFF, uke 28 https://www.njff.no/telemark/kroken

Hva er jegertrap?


Jegertrap er skyting med hagle mot leirduer på trapbane. Banen har 5 standplasser, og det skytes på fragående leirduer. Det skytes oftest 25, 50 eller 100 skudd. Jegertrap er den vanligste formen for leirdueskyting i Norge.

 

Hvor?

NM jegertrap og leirduesti – Kroken JFF, uke 28 https://www.njff.no/telemark/kroken

Hva er Nordisk mesterskap?


Nordisk mesterskap i Nordisk jaktskyting er en nasjonskonkurranse hvor de nordiske landene stiller med landslag. Det konkurreres både individuelt og som nasjonslag. Den primære uttakskonkurransen for å komme med på landslaget, er NM-Nordisk jaktskyting.

 

Hvor?

Nordisk mesterskap avholdes i 2024 i Danmark, juli/aug.