Rifle

Samling 2: Våpen og våpenlovgivning

Våpenet er jegerens viktigste verktøy. Uten våpen kan du ikke felle dyr på jakt.

Publisert: 07. juni 2021 kl. 12.00

Sist oppdatert: 03. mai 2023 kl. 11.37

Jegere trenger grunnleggende skyteferdigheter, og kunnskap om hvordan ulike våpentyper er bygd opp og fungerer. Å kjenne våpen og ammunisjon er nødvendig for å få best mulig og sikker og human jakt.

I denne samlingen lærer du:

 • De forskjellige våpentypenes oppbygging, funksjon og virkemåte.
 • Om de forskjellige ammunisjonstypenes funksjon og virkemåte.
 • Sikker og forskriftsmessig våpenhåndtering i ulike situasjoner.
 • Om relevante bestemmelser i våpenlovgivningen.
 • Å kunne visitere (sjekke at våpenet er uladd), lade/tømme, sikre/avsikre.

Våpenloven 

Lov om skytevåpen og ammunisjon regulerer erverv og besittelse av våpen og ammunisjon til sivilt bruk, enten vi snakker om kjøp, arv eller gave. Loven er utdypet med tilhørende forskrifter og rundskriv, som gir mer detaljerte og konkrete bestemmelser.

Våpenforskriften er en helt sentral forskrift til våpenloven som du som jeger bør kjenne til. 

Viltloven 

Lov om jakt og fangst av vilt inneholder blant annet bestemmelser om hvilke våpen som kan brukes på jakt, og hvordan de kan brukes. Den inneholder også bestemmelser om ammunisjon. Også her er det tilhørende forskrifter og rundskriv.

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangster den viktigste. Samlet dekker lovene, forskriftene og rundskrivene en rekke områder og temaer, også mange temaer som ikke er relevante i jaktsammenheng.  ​

​​Tilleggsstoff samling 2:

Miljødirektoratet har utarbeidet støttemateriell for deg som skal i gang med jegerprøvekurset eller allerede har begynt:​

​Presentasjoner

 • Samling 2
 • Trykk her for nettbasert kurs, og velg ønsket samling

Filmer

 1. Sikkerhet før jakta
 2. Sikkerhet under jakta
 3. Sikkerhet etter jakta
 4. Skyteteknikk
  Samleside for Jegerprøvens filmer på YouTube​

Lenker
Søke om våpentillatelse for erverve eller låne våpen til jakt
Reise ut av Norge med våpen
Søknad om europeisk våpenpass

Ta jegerprøvequiz: kapittel 2

Samling 3: Human og sikker jakt

Rådyrjakt med Maja Odden

Samling 3: Human og sikker jakt

Mange elementer sikrer trygg og god jakt. Det starter med forberedelser, og fortsetter med bevisste holdninger og gode valg under selve jaktutøvelsen.

Les om neste samling