Jegerprøven

Jegerprøvesamlinger

Jegerprøvekurset består av 30 timer fordelt på ni obligatoriske samlinger. Her får du informasjon om hva du lærer på hver enkelt samling.

Jegerprøvequiz

Jegerprøvekurset består av ni samlinger. Test deg selv ved å ta NJFFs jegerprøvequiz digitalt for hvert enkelt kapittel. Lykke til på eksamen! 

Ta NJFFs jegerprøvequiz External-link icon
Ta jegerprøven