Rypetaksering

Hundekurs

Samspillet mellom jeger og hund er for mange noe av det viktigste ved jakta og en berikende for jaktopplevelsen.

Få en godt dressert hund

Utdanning av nye hundeinstruktører er et viktig satsningsområde både for NJFF og Jakt- og Fiskesenteret. Generell kunnskap om hund, hvordan den tenker og fungerer og hva som får den til å gjøre forskjellige handlinger er noe som alle hundeeiere har godt av å vite mer om.

En godt dressert hund fungerer mye bedre i hverdagen og på jakt enn en udressert hund.

Lovverket stiller strenge krav til ettersøksekvipasjen og NJFF har skreddersydd en utdanning som tar for seg hvordan man får til en godkjent ettersøkshund og hvilke lover og regler man som ettersøksjeger må forholde seg til.

Mange steder i Norge deler vi jegere utmarka med tamdyr og bufe. I den forbindelse er det svært viktig at hund og bufe ikke kommer i konflikt med hverandre. Derfor er aversjonsdressur svært viktig. Det er også utrolig viktig at de som står for aversjonsdressuren vet hva de driver med, slik at man ikke risikerer at hunden blir utsatt for unødig lidelse og i verste fall kan forbinde aversjonen med noe annet en tiltenkt. Nettopp derfor er det svært viktig av aversjon utføres av autorisert personell.

Mange av instruktørene i NJFF vil gjerne øke kunnskapsnivået om jakthundformer som bedrives, da er Jakthundinstruktør trinn II er godt valg.

Ta kontakt ved ønske om å melde deg på kurs

Kurset egner seg perfekt for deg som vil lære mer om hunden din, enten du er i tenkeboksen over å skaffe deg en hund, nettopp har skaffet deg en hund eller om du har mye erfaringer med hund, men vil ha litt mer kjøtt på beina i forhold til hundehold. Kurset tar for seg hunder generelt og tar for seg blant annet hvordan hunden styres av sine sanser og hvordan den opplever sin tilværelse, uavhengig om det er en familiehund, en jakthund eller begge deler

​Jakthund Grunnkurs tar for seg hundens utvikling, herunder opplæring, oppdragelse og sosialisering. Kurset er også innom mentaltesting av hund. Hvor mye jaktkamplyst, sosial kamplyst, temperament, skarphet, forsvarslyst og mot bor det i hunden din og hvor mye av de forskjellige momentene trenger man for at hunden din skal fungere opptimalt på det du trenger den til? Hva styrer hundens adferd og hvordan kan vi påvirke dette? Formålet med kurset er at du skal få bedre forståelse for hund og du får lært deg å kjenne hunden din bedre. Kurset tar også for seg instruktørordninger i i NJFF, portalbruk, etikk og moral, samt grunnleggende pedagogikk. Kurset er obligatorisk for alle som vil utdanne seg som instruktør innen dressur, ettersøk og aversjon innen NJFF.​​

Jakthunddressur instruktørkkurs:

Kurset egner seg for hundeeiere som ønsker å tilegne seg mer kunnskap og ferdigheter omkring hundedressur og for de som ønsker å bli instruktører for jakthunddressur i lokalforeningene. Deltakerne skal få innsikt i dressur av jakthund, og de momenter som skal til for å etablere et "godt hundehold", samt få innsikt i holdninger, kunnskaper og ferdigheter i en utvidet forståelse av dressurmetodikk og kunne dele opp en øvelse i ulike momenter og på en pedagogisk god måte kunne gi veiledning og instruere i dette. De skal også sjøl kunne lære inn momenter på egen hund og kunne planlegge og gjennomføre et jakthunddressurkurs.

Ettersøk instruktørkurs

Kurset egner seg for hundeiere som ønsker å få mer kunnskap og lære mer om ettersøk og ettersøkshunden og for de som ønsker å bli ettersøksinstruktører i en lokalforening. Deltakerne skal få mer grunnleggende kunnskaper om ettersøkshunden og være innom ulike innfallsvinkler for å kunne få frem en dyktig ettersøksekvipasje, samt få med seg grunnleggende kunnskaper om skuddplassundersøkelser og det å lese hund. Man lærer også hvordan man opptrer som instruktør.

Aversjon instruktørkurs

Kurset egner seg for de som vil lærer mer om aversjon og for de som vil bli instruktør i en lokalforening. Deltakerne blir kjent med rammevilkårene for aversjonsdressur og går igjennom grunnleggende formidlingskunnskap, samt få forståelse for praktisk virksomhet​ og kjenne til rapporteringsrutiner.

Jakthund instruktør trinn II

Kurset egner seg for lokalinstruktører og fylkesinstruktører i NJFF og tilsvarende utdanning i NKK som har lyst på faglig påfyll. Deltakerne får stor kunnskap i atferd og observasjon av hund og stor innsikt i bruken av mentaltesting på våre jakthunder. De får​​ også økt kunnskap om ulike typer jakthunder, ulike jaktformer med hund og vite hvordan ulike jakthundtyper skal arbeide. Jakt- og Fiskesenteret arrangerer Jakthund instruktør trinn II kurs i august.

Ettersøk Grunnkurs

Kurset egner seg for alle som vil lære mer om sporing og sporopplæring av hund, enten man er ute etter å få en godkjent ettersøkshund, en sporhund, eller lære seg en måte å mentalt trene hunden sin. Deltakerne får en innføring i grunnleggende trening av ettersøkshund, hvordan legge spor, og under veiledning fra instruktør ha lagt og gått flere spor, samt fått kjennskap til begrepene som benyttes ved godkjenning av ettersøkshunder og hvordan selve avprøvingen foregår.

Ettersøk videregående

Kurset egner seg for jegere, jaktledere, jakthundeiere​,​ ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk, samt for de som vil lære mer om ettersøk. Deltakerne får utvidet kompetanse til å lede og gjennomføre ettersøk på eget jaktlag, på vegne av andre og ettersøk på vegne av det offentlige. man får også spisskompetanse på skuddplassundersøkelser, sikkerhet og human avliving i ettersøkssituasjoner. Kurset er åpent for alle, men for å få det godkjent må man være registrert i Jegerregisteret, ha ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret. Fra 1.april 2018 er det krav om at alle som tar på seg ettersøk for det offentlige, har gjennomført "Ettersøk videregående". På Jakt- og Fiskesenteret kjører vi også "Ettersøk Videregående - praktisk del". Dette er et videregåendekurs for des som allerede har tatt e-læringa og som kun er ute etter det obligatoriske (skuddplassundersøkelse og skyting. Vi anbefaler å ta det det fulle kurset, da man får mye mer utbytte av kurshelga.​

Den sporrene hunden

Kurset har 3 helgesamlinger og strekker seg over en hel sesong. Kurset egner seg for hundeeiere som vil få frem en skikkelig sporspesialist, enten man vil ha rovvilthund, en ettersøkshund eller en hund følger det sporet du setter den til å spore så lenge du vil. Deltakerne får en økt kompetanse på å trene spor på en annen måte, samt utvidet kompetanse til opptrening og spesialisering av hund innenfor sporing. Man får også en spisskompetanse innenfor luktdiskriminering og en innføring i smeller.

Minkrøysa

Kurset er laget for å trene hunder til å markere hvor i steinrøysa minken befinner seg. Treningen egner seg for alle hunder skal brukes på minkjakt, enten det er en liten trerrier eller en stor spisshund. Kan gjøres på forespørsel eller i forbindelse med allerede oppsatte hitreninger. Ta kontakt for avtale.

Hitrening

Dette er en treningsform som passer perfekt for alle hihundraser. Formålet med treningen er at hunden skal få et positivt førstemøte og preging på rett vilt. Vi tester nå ut om mekanisk rev kan fungere som alternativ treningsmetode. Treningen forgår i Jakt- og Fiskesenterets kunsthi, hvor hunden lærer seg å passere forskjellige hindere for å nå reven, blant annet, stående og liggende nåløye, vanngrav og brønn. Dette kan være svært nyttig trening for en hund som skal brukes i jakt eller ettersøk på rev, grevling og mårhund. Om den nye treningmetoden fungerer så setter vi opp ukentlige hitreninger på onsdager utover våren og sommeren. Mer info kommer.

Wirebjørn trening

Dette foregår på et inngjerdet område med en utstoppet bjørn. Her får du en indikasjon på hvordan hunden din antageligvis vil reagere ved et møte med bjørn, i tillegg til at det kan være med på å prege hunden positivt på bjørn. Ta kontakt med Eivind Lurås på el@jaktogfiskesenteret.no for mer informasjon.

Rovviltseminar

Dette er et årlig seminar som tar for seg forskjellige temaer. På seminaret kommer noen av norges og sveriges beste foredragsholdere på sitt område. Seminaret er både teoretisk og praktisk og det er mulig for hundeeiere å ta med seg egen hund og få testet den på forskjellige ting (f.eks. kunsthi, minkrøys, wire-bjørn, levende bjørn, sporing og mentaltesting). 

Hønsefugltakseringskurs

Kurset egner seg for alle som vil taksere hønsefugl og som stadig flere grunneiere, skogeierforeninger, fjellstyrer og statskog krever at sine taksører skal ha. 
Kurset skal gi taksører en forståelse for hvorfor det er viktig å overvåke viltpopulasjoner, og hvordan arbeidet med hønsefugltaksering basert på linjetaksering og «Distance sampling»-metoder gjennomføres i felt. Ta kontakt på jfs@jaktogfiskesenteret for mer informasjon.

Mentaltesting av hund

Dette er for eiere som vil vite "hva som bor i hunden". Mentaltsten skal kartlegge hundens medfødte egenskaper og det er den samme testen som politi og militæret kjører på sine hunder under sin utvelgelse av rette individer. Vi som jakthundeier er selvfølgelig ute etter noe helt annet av våre hunder enn det politi og militæret er. Mentaltestbanen har 12 stasjoner hvor det blir vurdert tilgjengelighet, jaktkamplyst, sosial kamplyst, temperament, skarphet, forsvarslyst, nervekonstitusjon, hardhet, mot, konsentrasjon, avreaksjon og skuddfasthet. Vi som tester og vurderer ser ikke din hund som bedre eller dårligere enn en annen. For oss om bruker testen til hjelp i vanskelige dressurspørsmål gir det viktig informasjon om hvilken vi skal gå fram i treningen. Det finnes dessuten hunder som ikke har forutsettninger for å endre sin oppførsel. Da er mentaltesten et fint hjelpemiddel for hundeeieren til å forstå årsaken. Det finnes ikke to like hunder, på samme måte som med mennesker, er hvert individ unikt. Derfor er det viktig at vi forsøker å tilpasse håndteringen og dressur etter hundens forutsettninger. Når vi etter en mentaltest vet hundens mentale forutsetninger blir både dressur, omgang med hunden og rettet jakttrening mye enklere. For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt med Eivind Lurås på e-post:  el@jaktogfiskesenteret.no eller tlf.: 46973200

 
For spørsmål, ta kontak på e-post: jfs@jaktogfiskesenteret.no eller tlf.: 46973200