Bildet av ulven er tatt under kontrollerte former i Langedrag nasjonalpark

Rovvilt

Jakt på rovvilt blir mer og mer aktuelt i hele landet. Både jakt og fangst på smårovv​​​iltet og jakt på en av de fire store rovdyrene.

Jakt på rovvilt får ofte mye oppmerksomhet og det er  viktig ​at vi som jegere utfører denne jakten på en riktig og human måte. 

Jakt på bjørn, jerv, ulv og gaupe er strengt regulert jakt. 

Om det er skadefelling, lisensfelling eller ordinær kvotejakt så er det mye regelverk og vedtak en som jeger eller jaktleder må kjenne til. 

Vi har kursholdere med lang erfaring fra alle disse jaktformene som gir kursdeltagerne innføring i alt fra lover og regler til den praktiske jaktteknikken.

Representanter fra forvaltning og Statens Naturoppsyn (SNO) hjelper oss også ofte på våre rovviltkurs.

Rovviltjakt er også viktig tematikk for våre hunde- og skytekurs.

Vi legger vekt på hyggelig stemning og erfaringsutveksling med de andre kursdeltagere med samme interesse for å gi deg en fullkommen  opplevelsen.

Mer informasjon og påmelding til hvert enkelt jaktkurs du kan være med på finner du i aktivitetskalenderen på hovedsiden.​​

Dersom du lurer på noe, ta kontakt med oss på e-post​ eller telefon 469 73 200​

Velkommen til Jakt- og Fiskesenteret.

Skitt jakt!​