Bruk av leppefisk i oppdrettsvirksomheten bekymrer

Det ble uttrykt en sterk bekymring for den omfattende bruken av villfanget leppefisk i oppdrettsvirksomheten på landsmøtet i helgen.

Publisert: 29. september 2021 kl. 13.15

Leppefisk benyttes i oppdrettsanleggene for å bekjempe lakselus. Det som bekymrer er innvirkningen fisket har på bestanden av leppefisk og faren for smittespredning ved den massive forflytningen av fisk, i tillegg til dyrevelferd hos leppefiskene. I utgangspunktet mener NJFF at all oppdrettsvirksomhet bør inn i lukkede anlegg. På den måten kan man fysisk skille mellom oppdrettet og ville fisk. 

Egenprodusert stamfisk​​

Oppdrett av leppefisk skjer i dag gjennom bruk av villfisk som stamfisk. Dette vil endres slik at oppdretten baserer seg på egenprodusert stamfisk. For NJFF blir det da viktig at dette skjer innenfor miljømessig bærekraftige rammer. NJFF vurderer en overgang til oppdrett av leppefisk for bruk i oppdrettsindustrien som ønskelig, framfor en videreføring av dagens omfattende høsting av leppefisk langs kysten og import av leppefisk fra Sverige.​

 

​​​Landsmøtets vedtak:​​

​​​​​Oppdrettsindustrien må løse sine luseproblemer gjennom bruk av lukkede løsninger. Dersom det i en overgangsperiode skal brukes leppefisk, må dette først og fremst skje gjennom et miljømessig bærekraftig oppdrett av leppefisk. All bruk av leppefisk som rensefisk skal ivareta god dyrevelferd for leppefisken.


Inntil behovet for leppefisk kan dekkes gjennom oppdrett, skal NJFF arbeide for å:
• sikre en bærekraftig høsting, herunder etablering av faglig gode bestemmelser om minstemål tilpasset de ulike artenes biologi

• sikre god dyrevelferd av leppefisk i forbindelse med fangst, transport og ved bruk av leppefisk i oppdrettsanlegg

• forhindre spredning av sykdomssmitte i tilknytning til transport av leppefisk

• forhindre at bruk av leppefiskartene som rensefisk påvirker lokale bestanders genetiske særegenhet. ​