NJFFs landsmøte 2018

NJFFs landsmøte 2018 ble avholdt 16. - 18. november på Gardermoen. Her finner du nyheter fra landsmøte-avviklingen og forhåndsomtale av innmeldte saker, innkalling og annen informasjon.

Nyheter fra landsmøte

Vedtak

Resolusjoner

Landsmøtet er NJFFs øverste organ og avholdes hvert 3. år. Blant Landsmøtets viktigste oppgaver er å vedta organisasjonens Handlingsprogram for kommende 6-årsperiode og å vedta NJFFs vedtekter. 

Her finner du innkalling og saker til landsmøte og forslag til handlingsprogram for perioden 2019-2024, i tillegg til protokollen for landsmøtet 2018. 

Forbundsstyret er den tillitsvalgte ledelsen i perioden mellom to landsmøter. De skal forvalte den politikk som vedtas på landsmøtet. 

Følgende personer sitter i NJFFs forbundsstyre (kontaktinfo til styret finnes her) etter valget på landsmøtet 2018:

 • Leder Knut Arne Gjems (Hedmark).
 • 1. nestleder Arild Gjertsen (Sør-Trøndelag)
 • 2. nestleder Ann-Eva Isaksen (Troms)​.
 • Styremedlem Tina Dyrstad Fossdal (Vest-Agder)​
 • Styremedlem Line Johansen (Buskerud).
 • Styremedlem Bjarte Erstad (Hordaland)
 • Styremedlem Bjørn E. Mathiesen (Akershus)​
 • Styremedlem Ole Martin Meland (Telemark)
 • Styremedlem Bergfinn Alund (Oppland)​
 • Vidar Nilsen (ansattes representant).
   
 • 1. varamedlem Johnny Frimann Andersen (Akershus)
 • 2. varamedlem Sara Behzadzadeh (Hordaland)
 • 3. varamedlem Alf Erik Røyrvik (Sogn og Fjordane)
 • 4. varamedlem Tommy Mortensen (Troms)​

Forbundsstyret før valget 2018 bestod av: Runar Rugtvedt (leder), Arild Gjertsen (1. nestleder), Helene Bertelsen​ (2. nestleder), Knut Arne Gjems, Bjarte Erstad​, Gunnar Borgen​, Brynjar Berge​, Arne Aaberg, Tina Dyrstad Fossdal og Vidar Nilsen (ansattes repr.)

NJFFs vedtekter, Handlingsprogram og rammene for medlemskontingenten er blant sakene som behandles på Landsmøtet. I tillegg velger Landsmøtet et nytt forbundsstyre, valgkomité og revisor. Landsmøtet skal også godkjenne beretning og regnskap og behandle andre saker som er satt på dagsorden.

NJFFs viltstell- og fiskestellpris deles ut til medlemmer av forbundet som har gjort en særlig innsats innen planlegging og gjennomføring av en aktiv vilt- og fiskeforvaltning. Det deles ut en pris for innsats innen viltstell, og en for innsats innen fiskestell. Dette gjelder både innsats i form av administrasjon og/eller praktisk gjennomføring av lokale aksjoner og tiltak. 

NJFFs ungdomslederpris deles ut til enkeltpersoner som gjør en stor innsats som ungdomsleder. Prisen er på 5.000 kroner.

NJFFs foreningspris deles ut til en eller flere foreninger som innenfor inneværende landsmøteperiode har utmerket seg med fremragende innsats. Prisen utdeles for første gang på årets landsmøte. Det legges vekt på å markere seg som en synlig forening, ha god rekruttering og tilby attraktive medlemstilbud og aktiviteter for medlemmene. 

Foreningene og fylkeslagene ble oppfordret til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fristen for å fremme forslag var 1. juni 2018. ​

Fiskestellspris ble tildelt Tønsberg og Omegn JFF​​

Viltstellprisen ble tildelt Tor Punsvik​ fra Vest Agder.

Ungdomslederprisen ble tildelt Ulf Veidahl fra Østfold.

Foreningsprisen ble tildelt Alta JFF og Borre JFL​

Gamle tradisjoner og nye generasjoner

Lørdag 17. november startet landsmøtet på Gardermoen med å vise en liten film på 3:14 minutter. Her presenteres noe av det viktigste vi har jobbet med de siste årene. ​