Den gode jakta

Et enda sterkere fokus på at småviltjakta skal være human og sikker og at skadeskyting så langt som mulig skal unngås ble vedtatt på landsmøtet. Første skritt er å kartlegge skytebanekapasiteten som et grunnlag for en skjerpet innsats på området.

Publisert: 29. september 2021 kl. 13.39

Sist oppdatert: 29. september 2021 kl. 13.37

To innsendte saker til landsmøtet hadde fokus på den gode jakta. Det ene forslaget fra NJFF Møre og Romsdal gikk på en innsats for å bedre kunnskapsgrunnlaget rundt skadeskyting av småvilt, mens det andre forslaget fra Skien JFF/NJFF Telemark gikk på innføring av obligatoriske treningsskudd for hagle.

Grundig de​​​battert​

Begge sakene ble grundig debattert da ingen er mer opptatt av å hindre skadeskyting enn jegerne selv. Hensynet til viltet og ønsket om en human jakt er selvsagt viktigst, men også omdømmet til jegeren ble nevnt. 

​​​Landsmøtets vedtak:​​

​​​​​NJFF skal arbeide for å forbedre kunnskapsgrunnlaget om skudd med hagle og rifle på småviltjakt. Kunnskapsgrunnlaget skal benyttes til å gi råd og tips til småviltjegerne om gode skudd og legge grunnlaget for å utvikle eventuelle tiltak utover de som allerede er igangsatt ved behov. ​

--

NJFFs landsmøte i 2018 støtter intensjonene i forslaget fra Skien JFF/NJFF-Telemark. NJFF skal gjennomføre en kartlegging av kapasitet på skytebanene og en registrering av skytebaneanlegg som grunnlag for videre oppfølging av forslaget.

NJFF skal fortsatt arbeide for en human småviltjakt, for økt bevissthet rundt og informasjon om de gode skuddene og motivere og tilrettelegge for skytetrening med jaktvåpen. Aktuelle tiltak og satsinger vil innarbeides i de årlige arbeidsprogrammene.

NJFF skal arbeide for at kommunene legger til rette areal for skytebaner egna for trening til jakt over heile landet.