Forbundsstyret valgt 2018 på Gardermoen

Dette er det nye forbundsstyret i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Knut Arne Gjems fra Hedmark ble i helgen valgt til ny leder i NJFF. Han overtar ledervervet etter Runar Rugtvedt som gikk av etter seks aktive år. Arild Gjertsen og Ann-Eva Isaksen ble valgt som nestledere.

Publisert: 29. september 2021 kl. 13.19

Knut Arne Gjems fra Hedmark ble i helgen valgt til ny leder i NJFF. Han overtar ledervervet etter Runar Rugtvedt som gikk av etter seks aktive år. Arild Gjertsen og Ann-Eva Isaksen ble valgt som nestledere.

​​Landsmøtet gikk til votering og avstemmingen foregikk elektronisk.

 • Leder Knut Arne Gjems (Hedmark) valgt mot 22 blanke stemmer. Det kom benkeforslag på Bjarte Erstad (Hordaland) men forslaget ble trukket etter Erstads ønske.​
   
 • 1. nestleder: Arild Gjertsen (Sør-Trøndelag) valgt mot 14 blanke stemmer
   
 • 2. nestleder: Ann-Eva Isaksen (Troms) valgt mot 10 blanke stemmer.​ Bjarte Erstad (Hordaland) var innstilt som 2. nestleder, men da benkeforslaget på Ann-Eva Isaksen kom valgte Bjarte Erstad å trekke seg da han la vekt på at det er viktig med en kvinne som nestleder i styret. 
   
 • Styremedlem: Tina Dyrstad Fossdal (Vest-Agder) valgt mot 6 blanke stemmer
   
 • Styremedlem: Line Johansen (Buskerud) valgt med 150 stemmer mot 25 stemmer til Ragnar Halle (Møre og Romsdal), som det kom benkeforslag på og 1 blank stemme.
   
 • Styremedlem: Bjarte Erstad (Hordaland) valgt med 140 stemmer mot 35 stemmer til Tommy Mortensen og 1 blank.​ Tommy Mortensen fra Tromsø, var valkomiteens innstilling og det kom da benkeforslag på Bjarte Erstad. 
   
 • Styremedlem: Bjørn E. Mathiesen (Akershus) valgt med 113 stemmer mot 42 stemmer til Ulf Veidahl (Østfold), 20 stemmer til Ragnar Halle (Møre og Romsdal) og 1 blank stemme. Ulf Veidahl (Østfold) var valgkomiteens forslag, mens det kom benkeforslag på Bjørn E. Mathiesen (Akershus) og Ragnar Halle (Møre og Romsdal)
   
 • Styremedlem: Ole-Martin Meland (Telemark) valgt med 130 stemmer mot 44 stemmer til Inga Saur (Nord-Trøndelag) og 2 blanke stemmer. Inga Saur (Nord-Trøndelag) var valgkomiteens forslag, det kom benkeforslag på Ole-Martin Meland.
   
 • Styremedlem: Bergfinn Alund (Oppland) valgt mot 20 stemmer til Tommy Mortensen (Troms), 20 stemmer til Inga Saur (Nord Trøndelag), 10 stemmer til Ragnar Halle (Møre og Romsdal) og 1 blank stemme. Bergfinn Alund (Oppland) var valgkomiteens forslag. 
   
 • Ansattes representant: Vidar Nilsen

Vararepresen​​​tan​​ter

Deretter gikk landsmøtet til valg på vararepresentantene

 • 1. varamedlem: Johnny Frimann Andersen (Akershus) valgt mot 18 blanke stemmer
   
 • 2. varamedlem: Sara Behzadzadeh (Hordaland) valgt med 153 stemmer mot 22 stemmer til Inga Saur (Nord Trøndelag) og 1 blank stemme. Sara Behzadzadeh (Hordaland) var valgkomiteens forslag. Benkeforslag Inga Saur (Nord Trøndelag).
   
 • 3. varamedlem: Alf Erik Røyrvik (Sogn og Fjordane) valgt med 131 stemmer mot 42 stemmer til Tommy Mortensen (Troms) og 3 blanke stemmer. Alf Erik Røyrvik (Sogn og Fjordane) var valgkomiteens forslag. Benkeforslag på Tommy Mortensen (Troms)
   
 • 4. varamedlem: Tommy Mortensen (Troms) valgt med 109 stemmer mot 63 stemmer til Ragnar Halle (Møre og Romsdal) og 4 blanke stemmer. Ragnar Halle (Møre og Romsdal) var valgkomiteens forslag. Benkeforslag  på Tommy Mortensen.

Til slutt ble ny valgkomite val​​g​​t:

Jan D​​​​alen (Vestfold) valgt mot 2 blanke stemmer
Svein Arve Pedersen (Hedmark) valgt mot 5 blanke stemmer
Lise Dalen (Rogaland) valgt mot 2 blanke stemmer
Helene Bertelsen (Finnmark) valgt mot 3 blanke stemmer
Anders Reitan (Trøndelag) valgt med 125 stemmer mot 12 stemmer til Emil Andre Os (Oslo), 56 stemmer til Gunnar Borgen (Østfold) og  3 blanke stemmer
Arne Aaberg (Akershus) valgt i stedet for Ann-Eva Isaksen (Troms) som gikk inn i forbundsstyret
Bjarne Huseklepp (Sogn og Fjordane) valgt mot 10 blanke stemmer​

Valgkomiteen la frem følgende fors​​lag t​il nytt forbundss​tyre:

 • Leder Knut Arne Gjems (Hedmark)
 • 1. nestleder: Arild Gjertsen (Sør-Trøndelag)
 • 2. nestleder: Bjarte Erstad (Hordaland)
 • Styremedlem: Tina Dyrstad Fossdal (Vest-Agder)
 • Styremedlem: Line Johansen (Buskerud)
 • Styremedlem: Tommy Mortensen (Tromsø)
 • Styremedlem: Ulf Veidahl (Østfold)
 • Styremedlem: Inga Saur (Trøndelag)
 • Styremedlem: Bergfinn Alund (Oppland)
 • 1. varamedlem: Johnny Frimann Andersen (Akershus)
 • 2. varamedlem: Sara Behzadzadeh (Hordaland)
 • 3. varamedlem: Alf Erik Røyrvik (Sogn og Fjordane)
 • 4. varamedlem: Ragnar Halle (Møre og Romsdal)​