Ettersøkshunden Aiko

Ettersøksarbeidet styrkes

På landsmøtet ble det vedtatt at NJFF skal sette fokus på viktige satsingsområder innenfor ettersøksfeltet og foreta en gjennomgang av ettersøksvirksomheen.

Publisert: 29. september 2021 kl. 13.06

Sist oppdatert: 29. september 2021 kl. 13.01

NJFF-Østfold sendte inn forslaget om å opprette et utvalg som kan ta en grundig gjennomgang av ettersøksvirksomheten. ​

I dag deler vi ettersøk i jaktlig ettersøk og offentlig ettersøk. Jaktlig ettersøk er ettersøk på påskutt vilt der dette ikke falt på skuddstedet eller på et sted der jegeren så det. Dette utgjør et mindretall av alle ettersøk som utføres i Norge i løpet av ett år. Offentlig ettersøk er utført i offentlig regi på skadet vilt, uavhengig av skadeårsak og viltart. Mange tilfeller er knyttet til trafikk og vei. 

Ønsker evaluering​ av endringer

Med bakgrunn i at regelverket for ettersøk har fungert i to år, vurderte Forbundsstyret det som hensiktsmessig å foreta en evaluering av endringene og rammene for offentlig ettersøk, samt foreta en gjennomgang av NJFFs ettersøksengasjement og sette fokus på viktige satsingsområder innenfor ettersøksfeltet. ​

Vedtatt med endring 

NJFF Østfold trakk sitt forslag, og stilte seg bak forslaget om å legge til "et representativt utvalg" i vedtaket 8-6​.

​​​Landsmøtets vedtak:​​

​​​​​NJFF skal fortsatt sette fokus på viktige satsingsområder innenfor ettersøksfeltet og det skal foretas en gjennomgang av ettersøksvirksomheten. Forbundsstyret oppnevner et representativt ad hoc-utvalg som kan foreta en slik gjennomgang.

Krav til ettersøksekvipasjer​​

NJFFs tilnærming til ettersøk har vært rettet mot påskutt vilt. Forbundet har hatt som mål at dette skal kunne utføres med jakthund eid av jeger eller andre med jakthund som jeger har knyttet seg til. For offentlige ettersøksekvipasjer kan det være ønskelig med økt fleksibilitet knyttet til valg og bruk av våpen, avlivningsmetode, eller ved bruk av hund. Det setter krav til de som utfører søket, krav som igjen gjenspeiles i regelverket. De fleste som utfører offentlige ettersøk er også jegere. NJFF mener det er svært viktig at jegere har anledning til å utøve ettersøk etter påskutt vilt med egen hund. Strengere krav vil kunne medføre at færre jegere er kvalifisert for ettersøk. ​​​

NJFF Møre og Romsdal og Bergen NJFF trakk sine forslag i sak 8-7. Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt​​

​​​Landsmøtets vedtak:​​

​​​​​NJFF skal jobbe for at fører av ettersøkshund må være registrert i Jegerregisteret for at ekvipasjen skal kunne registreres i Ettersøkshundregisteret.