Evaluering av landsleir for ungdom

Både NJFF Østfold og NJFF Oppland har sendt inn saker om landsleir i organisasjonen der det bes om at eksisterende landsleirkonsept, som har utgangspunkt i landsmøtevedtaket fra 2012, gjennomgås.

Publisert: 28. september 2021 kl. 14.57

NJFF Østfolds forslag går i hovedsak ut på å gjøre en fullstendig evaluering av hele konseptet, før det trekkes konklusjoner om dette er noe organisasjonen skal fortsette med. Hvis konklusjonen er å fortsette, foreslår fylkeslaget en del retningslinjer for videre arrangementer. NJFF Opplands forslag innebærer også en grundig gjennomgang, men Forbundsstyret forstår forslaget slik at fylkeslaget mener disse leirene skal fortsette, ut fra nærmere definerte føringer. ​

Lav deltagelse​

Det har vært lav deltakelse ved arrangementene, og vanskelig å skaffe arrangør. Styret er enig med forslagsstillerne om at det gjøres en evaluering og en grundig gjennomgang som også innebærer vurderinger om landsleirvirksomheten skal fortsette.

Det gjennomføres en rekke camper og leire rundt om i organisasjonen med mange deltakere. Det påpekes derfor at leirkonseptene i organisasjonen hverken står eller faller med eksistensen av landsleire. 

​​​Landsmøtets vedtak:​​

​​​​​Landsmøtet ber Forbundsstyret gjennomføre en grundig evaluering av organisasjonens landsleirvirksomhet som følge av landsmøtevedtaket i 2012. Forbundsstyret skal deretter konkludere på om virksomheten skal fortsette og eventuelt fastsette rammebetingelsene/føringene for slike arrangement. ​