Kunstig lys til jegerne

På landsmøte ble det enstemmig vedtatt å arbeide for utvidelse av bruk av kunstig lys til enkelte jaktformer og ettersøk. Det gjelder avliving av artene mink og mårhund, samt kunstig lys til ettersøk av villsvin.

Publisert: 29. september 2021 kl. 13.11

Det var NJFF Møre og Romsdal som hadde sendt inn en sak om bruk av kunstig lys for felling og avliving av villmink. Villminken er en introdusert viltart i Norge og har etablert ville bestander over store deler av landet. Introduserte, fremmede arter er uønsket i Norge og det er derfor et ønske om økt innsats og mer effektiv jakt og felling med mål om å fjerne arten helt fra norsk fauna. ​

Mer human jakt

​Minken holder til under jorda i hulrom og i steinrøyser. Der er det svært vanskelig å få tak i den. Bruk av kunstig lys vil være et godt hjelpemiddel, og føre til mer human jakt.  

Støtter forslaget​​

Landsmøtet støttet dette forslaget. Det er ønskelig å ha virkemidler tilgjengelig for å kunne drive en effektiv jakt på arter som i utgangspunktet er uønsket i norsk natur. Etter å ha drøftet saken ønsket de også å ta med mårhund, samt bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin og på begrensede områder for jakt på villsvin. ​

NJFF Hordaland ønsker endring i paragraf 21​ - (bruk av motordrevet fremkomstmiddel under jakt)​, og det ønsker Forbundsstyret å se nærmere på. 

​​​Landsmøtets vedtak:​​

​​​​​NJFF skal arbeide for at det skal åpnes for bruk av kunstig lys til avliving av mink og mårhund, samt kunstig lys til ettersøk av villsvin. I tillegg at det blir anledning til å bruke fastmontert lyskilde til åtejakt på villsvin og mårhund, samt kunstig lys som ikke er fastmontert til jakt på villsvin, avgrenset til innmark.