Medlemskontingenten endres i takt med den generelle prisutviklingen

Forbundsstyret vurderer situasjonen i organisasjonen og forbundet slik at en ikke gjør endringer i kontingentrammene utover det som er nødvendig for å følge med i den generelle prisutviklingen. ​​

Publisert: 29. september 2021 kl. 13.14

Sist oppdatert: 21. januar 2022 kl. 10.52

​​​Landsmøtets vedtak:​​

​​​​​Øvre grense for kontingentandelen for NJFF sentralt f.o.m 2020:​

​Hovedmedlemskap med tid​sskrift:​ ​kr 650
​Barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskrift: ​kr 410
​Barne og ungdomsmedlemskap uten tidsskrift:  ​kr 290
​Pensjonist/- uføremedlemskap med tidsskrift:    ​kr 520
​Familiemedlemskap uten tidsskrift: ​kr 285
​Sidemedlemskap uten tidsskrift: ​kr 285
​Æresmedlemskap med tidsskrift:   ​kr 410
​Direktemedlemskap med tidsskrift:    ​kr 890
​Familiemedlemskap:  ​kr 1300
 

Andre kontingentbestemmelser:

Kontingentrammen relateres til kroneverdien pr. 1. mai 2018 og justeres årlig i takt med den totale pris- og kostnadsutviklingen i samfunnet.

Foreningene og fylkeslagene bestemmer selv sine kontingentsatser for de ulike medlemskategorier. ​