Nå kan hele familien bli medlem i NJFF

På landsmøtet til Norges Jeger- og Fiskerforbund ble det enstemmig vedtatt at det vil bli etablert et nytt familiemedlemskap med utgangspunkt i bostedsadresse.

Publisert: 29. september 2021 kl. 12.59

På Landsmøtet i 2015 fikk forbundsstyret i oppdrag å utrede dagens medlemskategorier med tanke på forenkling og ivaretakelse av behovene for familier med flere medlemmer spesielt. Det ble satt ned et utvalg med representasjon fra foreningene, fylkeslag og forbundsstyret. ​

Utvalget anbefalte i sin rapport enstemmig etablering av familiemedlemskap. En forventet effekt ved innføring av familiemedlemskapet vil være flere medlemmer og økt inntekt av medlemskontingenten på sikt. 

Delt avstemning i favør forbundsstyret

Det ble en delt avtemning der de to første punktene ble stemt på først. Det ble enstemmig vedtatt at det vil bli familiemedlemsskap. Også på de neste punktene ble det stemt i favør forbundsstyret. 

Forbundsstyrets forslag:

Punkt 3: Forbundsstyret gis i oppdrag å iverksette det nye tilbudet fra 2020

NJFF Opplands endringsforslag:

Punkt 3: Forbundsstyret gis i oppdrag å iverksette det nye tilbudet fra 2020. Prisen i den enkelte forening er prisen på hovedmedlem + barn/ungdom uten tidsskrift + (gjeldende) familiemedlemskap.​

​​​Landsmøtets vedtak:​​

​​​​​Det etableres et nytt familiemedlemskap med utgangspunkt i husstand/bostedsadresse. Definisjonen på familiemedlemskap er: «Med familiemedlemskap kan alle i husstanden være medlem. Landsmøtet vedtar øvre ramme for kontingent i landsmøteperioden, og representantskapet fastsetter årlig kontingent. I et familiemedlemskap kan det være inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand.»

Representantskapet vedtar kontingent og satser for refusjon til fylkeslag og foreninger våren 2019.

 «Familiemedlemskap uten tidsskrift» endres fra 2020 til «ektefelle/samboermedlemskap uten tidsskrift» og kategorien «direktemedlem barn/ungdom uten tidsskrift» avvikles fra 2020.

Forbundsstyret gis i oppgave å iverksette dette nye tilbudet fra 2020.