Oddvar Vermedal og Runar Rugtvedt utnevnt til nye æresmedlemmer i NJFF

Det høythengende æresmedlemskapet ble tildelt Oddvar Vermedal fra Stavanger og omegn JFF og vår avtroppende forbundsleder Runar Rugtvedt under NJFFs landsmøte 2018.

Publisert: 28. september 2021 kl. 14.45

​​​Det er totalt bare syv æresmedlemmer i den eneste landsdekkende medlemsorganisasjonen for jegere og fiskere. Rugtvedt annonserte selv æresprisen til Oddvar Vermedal, og ble svært overrasket da Arild Gjertsen og Helene Bertelsen fra forbundsstyret kom med en ovverarraskelse for den avtroppende forbundslederen. Vermedal og Rugtvedt fikk stående applaus for deres langvarige arbeid for jegerne og sportsfiskerne i Norge gjennom deres arbeid i NJFF. ​

Oddvar Verm​edal ​

Oddvar Vermedal ble valgt inn i NJFF - Rogalands styre/fiskeutvalg i 1991. Etter en kort periode ble han valgt til fylkesleder, et verv han hadde i 25 år frem til årsmøte i 2017.

Oddvar Vermedal satt i NJFFs forbundsstyre i 3 perioder fra 1997 til 2006. Han har gjennom mer enn 25 år vist et enormt engasjement, langt over det en normalt kan forvente av en tillitsvalgt i våre rekker. Spesielt har han vært opptatt av våre anadrome laksefisker og alle de negative påvirkninger disse har vært utsatt for de siste 30-40 årene.

På -90 tallet og langt ut på 2000 tallet arbeidet Oddvar aktivt opp mot stortingspolitikere og miljøforvaltningen i forhold til å få en økning av kalkingsbevilgningene til våre vassdrag over statsbudsjettet. Dette var en årelang kamp som senere resulterte i at kalkingsbevilgningene kom opp på et akseptabelt og levelig nivå for de fleste av våre vassdrag, både regionalt og nasjonalt. I dag høster laksefiskere på sør- og Vestlandet av Oddvars innsats, idet nær hver femte laks som tas i elv tas i et kalket vassdrag. 

Oddvar har gjennom alle år hatt et nært samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland v/ miljøvernavdelingen og ble i 1997 tildelt Rogaland Fylkeskommunes Miljøvernpris.

Vermedal-ærespris.jpg

Runar Rugtvedt​​​

Runar Rugtvedt ble valgt som leder av Bamble JFL i 1975. Han hadde diverse verv der fra 1971-1987 og var også styremedlem i Telemark Fylkeslag fra 1975-1985. I tillegg har han usedvanlig lang fartstid i forbundsstyret. Han har hatt ulike verv der siden 1987 og i 2012 tok han over vervet som forbundsleder, noe han har hatt i to perioder. Utenom dette har han også engasjert seg i naturforvaltning og miljøvern og har hatt ulike verv.

I dag er Rugtvedt NJFFs representant i samarbeidsrådet for naturvernsaker, i styret for Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø, Namsos, og også i EEA, FACE og Nordisk Jegersamvirke.

Rugtvedt har til sammen sittet i forbundsstyret i 30 år. Ingen i nyere historie er i nærheten av en slik innsats

Rugtvedt-ærespris.jpg