Regjeringen må åpne for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber Regjeringen følge opp Stortingets vedtak og intensjoner slik at det kan gjennomføres lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i vinter.

Publisert: 29. september 2021 kl. 13.28

Rovviltnemndene i ulvesonen fattet i juni vedtak om lisensfelling av tre ulveflokker i ulvesonen. Vedtakene er påklaget og det er Klima- og miljødepartementet som har siste ord i saken. Konsekvensen av at Stortinget ønsker en ulvesone, er at en del av befolkningen må ta belastningen med å ha ulv i sine nærområder over tid. Når det vedtatte bestandsmålet er nådd og forpliktelsene og vilkårene for felling er oppfylt, må det åpnes for lisensfelling også innenfor ulvesonen. 

Betydelig vekst​​ av ulvebestanden

Den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden har hatt en betydelig vekst de siste årene, og bestanden ligger nå godt over Stortingets vedtatte bestandsmål. Ulvesonen er i ferd med å utvikle seg til et reservat der Stortingets vedtatte bestandsmål i realiteten ikke gjelder. NJFF aksepterer ikke denne utviklingen. 

Første lisensfelling​​ av ulv​

Sist vinter gjennomførte jegere lisensfelling av to ulveflokker i Hedmark. Dette var første gang lisensfelling ble brukt til å ta ut hele ulveflokker. Både NJFF-Hedmark, jaktledere, sporere og jegere la ned en betydelig innsats for å sikre en god gjennomføring og et vellykket resultat. Rapporten viser at jegerne løste oppgavene, og de er godt forberedt til lisensfelling av ulv også innenfor ulvesonen.

Resolusjon ulv