Sportsfiske etter makrellstørje

Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber fiskerimyndighetene åpne for at også fritidsfiskere skal få fiske etter makrellstørje i årene som kommer.

Publisert: 29. september 2021 kl. 13.30

​​​​På grunn av økning i størjebestanden har vi de senere årene fått betydelig med størje på fødevandring langs norskekysten. Størja er den største av tunfiskartene og blant verdens største beinfisker. Størrelsen og at den er en svært ettertraktet matfisk gjør den attraktiv både for kommersielle og sportsfiskere. ​

Norge har gjennom flere år fått tildelt en del av den internasjonale totalkvoten. De første tre årene ble fisket gjennomført som forsøksfiske, men de to siste årene har det vært regulert som ordinært fiske. For 2018 er Norges andel 0.37% av totalkvoten, men utgjør likevel 104 tonn. I 2019 og 2020 vil Norges kvote trappes opp til henholdsvis 239 og 300 tonn. Til nå har imidlertid fritidsfiske vært forbudt. NJFF mener det nå er på høy tid at en del av den tildelte kvoten avsettes til fiske med sportsfiskeredskap.

Økt kunnskap om størja

NJFF mener det viktig å kunne bidra til å framskaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag for framtidig forvaltning av størje i Norge. En åpning for fritidsfiske etter arten vil i tillegg til at det er naturlig at fritidsfiskerne får ta del i fisket kunne bidra til økt kunnskap om størja i Norge.

Fritidsfiske etter størje er spennende og utfordrende og stiller spesielle krav både til utstyr og utøver. Høsten 2018 ble det gjennomført et forskningsfiske etter størje utenfor Øygarden ved Bergen der målet var å merke fisken levende. Det var sportsfiskere som sto for selve fisket. Værforholdene gjorde at kun to fisk ble merket, men sett med sportsfiskerøyne var likevel prosjektet vellykket. Erfaringene fra tilsvarende merkeforsøk i Sverige og Danmark 2017 og 2018 viser at de som har deltatt i fiske har svært høy kompetanse, og at det er et fiske som kan gjennomføres innenfor sikre rammer både for fisk og fiskere.

Fisk i Norge tilhører fellesskapet. Fiskerimyndighetene må derfor tilgodese fritidsfiskerne med en andel av den norske kvoten for makrellstørje når denne skal fordeles for kommende år. NJFF krever derfor at 2% av den norske kvoten, tilsvarende 5 tonn i 2019, avsettes til et regulert fritidsfiske.

Resolusjon makrellstørje