Viltstellprisen gikk til Tor Punsvik fra Vest Agder

Forbundets viltstellpris ble på Landsmøtet tildelt Tor Punsvik fra Drangsholt i Kristiansand for et mangeårig brennende engasjement for viltet og den gode naturforvaltningen.

Publisert: 28. september 2021 kl. 14.02

NJFFs viltstellpris kan deles ut til personer som har gjort en særlig innsats innen planlegging og gjennomføring av en aktiv viltforvaltning. Prisen henger høyt, og det var flere gode kandidater til prisen. 

- Tusen takk på egne vegne og på villreinens vegne, sa Punsvik som takket for innsatsen rundt skrantesjuke, og mottok prisen til applaus.

Viltforvalter​​​

Tor Punsvik har gjennom et langt yrkesaktivt liv som viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder engasjert seg i arbeidet med å fremme god viltforvaltning. Han har vært involvert i flere nasjonale prosjekter og utredninger rundt framtidsrettet forvaltningsstrategier og vern av viktige leveområder for vilt. Tor har også bidratt som forfatter til flere bøker om biologi, viltforvaltning og jaktutøvelse. Flere av disse er i dag lærebøker ved høyere utdanning og brukes som grunnlagsmateriale for jegerutdanningen.

Faglig tyngde​​​

Tor Punsvik har vært uredd og godt synlig i media og har ikke vært redd for å fremme viltinteressene med en sterk stemme i mange kontroversielle saker knyttet til forvaltning av viltstammer eller rovdrift på sårbare ressurser. Han har ikke alltid vært enig med NJFF, og har ofte fremmet et annet syn på en tydelig måte, men alltid med faglig tyngde. Slik brytes meninger i en konstruktiv debatt som bringer oss framover. 

Verdifull samarbeidspartner​​​

Med sin store kontaktflate i mange ulike fagmiljøer og politiske kretser har Tor Punsvik vært en verdifull samarbeidspartner for NJFF i flere av de sakene som vår organisasjon har hatt engasjement for, og det er en svært fortjent heder som nå gis til Tor Punsvik fra NJFF.

Viltstellprisen består av et grafisk trykk.