LetsReg

Her finner du informasjon om hvordan du kan ta i bruk LetsReg, tidligere deltager.no.

NJFF har inngått et samarbeid med LetsReg, (tidligere Deltager.no) for påmelding, administrasjon og betaling av aktiviteter.

Dette er tilgjengeliggjort via en integrasjon mellom aktivitetskalenderen på NJFF.no og påmeldingssystemet til LetsReg. Det er tilgjengelig for alle NJFFs region- og lokallag.

Systemet fungerer slik at hvis foreningen legger ut en aktivitet på NJFFs aktivitetskalender og velger «har påmelding via Deltager.no», så vil denne aktiviteten også opprettes hos deltager.no og påmeldinger/betalinger styres dit basert på standardiserte maler. (Se instruksjonsvideoer nederst på siden for detaljer).

Via denne løsningen har dere mulighet til å gjøre følgende med påmelding til aktiviteter:

 • Ta imot påmeldinger, med automatiske ordrebekreftelser osv.

 • Ta imot betaling med kort eller Vipps på aktiviteter.

 • Refundere beløp direkte tilbake ved avmelding.

 • Kommunisere med påmeldte via e-post eller SMS.

 • Automatisk ventelistefunksjon, med automatisk varsling til neste deltager ved en avlysning.

 • Mulighet for påmelding på definerte tidspunkter på en aktivitet (eks aversjonsdressur).

 • Laste ned deltagerlister i Excel for Studieforbundet.

 • Ha full oversikt over alle deltagere og betalinger på foreningens aktiviteter.

 • Mulighet for å tilpasse påmeldingsskjemaer etter eget behov per aktivitet.

Påmelding hos Deltager.no er nå koblet mot domenet pamelding.njff.no, og epost-utsendelser fra dette domenet vil komme fra ikke-svar@njff.no

Hvem har tilgang

Integrasjonen er satt opp slik at det følger samme login med Vipps og rettighetsstyring som på NJFF.no-portalen.

Følgende tillitsverv i NJFF lokallag gir tilgang til Deltager.no-integrasjonen: Leder, Nestleder, Kasserer og Publisering.

Det er i tillegg opprettet to egne verv som kan tildeles ved behov:

 • Deltager.no Admin bruker (full tilgang)
 • Deltager.no Lese bruker (Kun tilgang til deltakerlister)

Priser og betingelser

NJFF har forhandlet frem en avtale som er bedre enn standard veiledende priser, og som innebærer at gratis aktiviteter ikke koster foreningene noe i påmeldingsavgifter.

Følgende priser gjelder pr 10.11.22:

En påmelding til en aktivitet uten betaling = Gratis

En påmelding til en aktivitet med betaling = NOK 6 +mva og 3,5% av beløp pr deltager.

SMS utsendelse påmeldte koster: NOK 0,80 +mva pr. stk. Forbruket av SMS etterfaktureres foreningen kvartalsvis direkte fra Deltager.no

Deltager.no utbetaler innkomne beløp – transaksjonsgebyr til foreningene ukentlig hver tirsdag.

For foreninger med eksisterende kundeforhold til LetsReg (tidligere Deltager.no)
Ved opprettelse av nye kurs/arrangementer i NJFFs Aktivitetskalender vil disse automatisk knyttes til ny arrangørkonto på den nye plattformen. Eksisterende arrangørkontor vil være inaktive når det ikke legges til nye arrangementer og kan beholdes for historikk evt. utestående "Credits" på gammel konto refunderes foreningen.

NB.
Det blir foretatt en validering av kontonummer og Organisasjonsnummer før hver utbetaling, der kontonummer må høre til foreningens Organisasjonsnummer. (Det kan derfor ikke legges inn private kontonummer)

For at foreninger skal kunne refundere en innbetaling direkte tilbake til den påmeldte ved en eventuell avbestilling eller avlysning, må det være tilstrekkelig beløp å trekke fra hos deltager.no. Dette kan foreningen bestemme selv hvordan de vil løse ved å sette en «buffer sum» som alltid blir liggende igjen hos Deltager.no på foreningens profil, slik at man har midler å refundere fra.

Hva må foreningene gjøre for å komme i gang?

Grunnoppsett og tilganger er basert på tillitsverv og er lagt inn for alle foreninger.

Foreninger må logge inn på pamelding.njff.no og kontrollere at Organisasjonsnummer og kontonummer er korrekt, eventuelt kan det også legges til flere kontonummer hvis det er behov for det. (Enkeltaktiviteter kan styres mot forskjellige kontoer).

Opptak fra webinarer om bruken av Deltager.no

Spørsmål og support

For spørsmål om løsningen: E-post: 
portal@njff.no 
Bjørn Kristoffer Kjelsrud
Mob.: 41184325.

For spørsmål angående utbetalinger, økonomi eller oppsett av konto på deltager.no:
E-post: support@deltager.no

Telefon: 23 27 35 01 (Man-fre mellom kl. 10 og 14)

Deltager.no

Trykk her for å utføre det "Oppstart Deltager" videoen viser deg External-link icon

Booking innstillinger

Disse innstillingene er viktig å huske på. 

Forklaring av innstillinger for Bestillere.png