Publisering

NJFF tilbyr alle lokalforeninger egne hjemmesider. Her kan foreningene publisere informasjon om seg selv og sine aktiviteter. ​​

Ønsker du hjelp med din lokallagside?

Har du ikke noe innhold på din nettside? Vi ønsker å gjøre noe med dette og tilbyr foreningene hjelp til å få det på plass. Send oss en tekst om din forening og hva dere tilbyr så kan vi legge det ut for dere.

Ta kontakt på epost for å få hjelp med din side 

Det er hver enkelt lokalforenings interesse at de til enhver tid har en oppdatert og velfungerende hjemmeside. Det er den eneste måten man kan sikre seg at folk vet hva foreningen tilbyr av tilbud og aktiviteter. Det er IKKE nok at foreningen har en Facebookside.