Skytetrening

Jaktskytterskolen

Jaktskytterskolen er en av hovedsatsingene mot ungdom i Norges Jeger- og Fiskerforbund og har to målsettinger: Rekruttere til jaktskyttergrenene og gi skyteglad ungdom et godt faglig tilbud.

Jaktskytterskolen er en av hovedsatsingene mot ungdom i Norges Jeger- og Fiskerforbund og har to målsettinger: Rekruttere til jaktskyttergrenene og gi skyteglad ungdom et godt faglig tilbud.

Jaktskytterskolen skal følge skoleåret med minst 10 kurskvelder. Det er ikke nødvendig å ha både rifle- og haglebaner. Foreningen tar utgangspunkt i de mulighetene foreningen har tilgjengelig.

Målgruppe

Foreningen står fritt til å definere aldersgruppe som er aktuell for deltagelse på Jaktskytterskolen. Når det er sagt, anbefaler NJFF aldersgruppen 13 år og oppover. Jaktskytterskolen er for mange foreninger en naturlig etterfølger etter Jakt- og fiskeskolene som gjerne starter i 10 års alderen. Å starte på jaktskytterskolen i ved ungdomsskolealder sammenfaller også med mulighetene til å ta jegerprøven. Da er det også mulig å rekruttere nye jegerprøvekandidater og tilby god skytetrening.

Pris og økonomisk støtte
Erfaringsmessig viser det seg at ved å ta en deltakeravgift er påmeldingen mer forpliktene og sjansen er større for at flere møter opp på alle kurskveldene.  Vi vil også oppfordre til å ha en differensiert pris, slik at det er billigere å delta om man er medlem i NJFF.

Ved oppstart kan foreningen søke oppstartstøtte til Jaktskytterskolen. Dette er midler som skal gå til innkjøp av nødvendig materiell, evt våpen etc. Foreningen kan også søke aktivitetsmidler og driftsmidler til Jaktskytterskolen gjennom Frifond.

Flere Jaktskytterskoler er aktive i konkurranser og stevner. Det er viktig at det er en plan for hvordan slik deltagelse skal finansieres. Foreldrebetaling eller subsidiering fra foreningen?

Les mer og søk via søknadsportalen External-link icon
Les mer om jaktskyting