Ung i NJFF

Som ung i NJFF har du mange muligheter når det gjelder jakt, fiske og friluftsliv.

For å kunne jakte i Norge må du ha jegerprøven. Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og teoretisk eksamen. Du kan ta jegerprøven fra det året du fyller 14. ​

Går du uten våpen, kan du være med på jakt uansett hvor gammel du er. Øvelsesskyting har heller ingen aldersbegrensning, så lenge det foregår under oppsyn av en voksen. 

Fra det kalenderåret du fyller 14 år og fram til du​ er 16 år, kan du delta i opplæringsjakt på småvilt. Her får du bære våpen, men du må ha samtykke fra foresatte og gå sammen med en erfaren jeger som er minst 20 år gammel. I tillegg kan du delta i felle-fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl. 

Når du har fylt 16 år og har bestått jegerprøven kan du jakte småvilt på egenhånd. Fra det året du fyller 16 kan du også delta på opplæringsjakt på storvilt, med unntak av lisensfelling. For å kunne jakte storvilt må du avlegge skyteprøve for storvilt.

Fra du er 18 år kan du også jakte storvilt på egenhånd. Det forutsetter at du har bestått jegerprøven og skyteprøven ​

Hva er aldersgre​nsen for å eie eget våpen?

Fra du er 16 år kan du søke politiet om å få lov til å kjøpe eget våpen. Det forutsetter at du har jegerprøven eller at du har fått våpenopplæring i en jeger- og fiskerforening. 

Når du har fylt 18 år, kan du kjøpe eget våpen. Du må fortsatt søke politiet om tillatelse, det vil si at du søker om å få våpenkort. Det må du alltid må bære sammen med våpenet. 

Der de selger våpen kan de også hjelpe deg med å søke om våpenkort! ​

Hvor kan jeg ta jegerprøven?

På NJFFs nettsider finner du en fylkesvis oversikt over NJFFs jegerprøvekurs. På NJFFs nettsider finner du dessuten nyttige informasjon for hver enkelt samling. Du kan også ta vår populære jegerprøvequiz for å øve deg før eksamen. Studieforbundet natur og miljø har også en kursoversikt.

Kursene varierer litt i pris, men som regel koster de rundt 2500 kr. Mange gir rabatt til NJFF-medlemmer. 

Les mer om jegerprøveeksamen her. ​

Hvor kan jeg ta skyteprø​​ven for storviltjegere?

De aller fleste skytebaner arrangerer skyteprøven for storviltjegere.

Før du kan ta skyteprøven må du få godkjent minst 30  treningsskudd på valgfri blink, dette kan både være baneskyting og jaktfelt. Deretter kan du ta prøven som består av fem skudd mot dyrefigur godkjent av Miljødirektoratet. Dette må gjentas hvert år du skal gå på jakt og for hvert våpen du skal jakte med.​ Skal du jakte med et kombivåpen det er krav om tre skudd.

Hvem kan ta m​​eg med på jakt? 

Kjenner du en erfaren jeger på over 20 år? Da kan han eller hun ta deg med på opplæringsjakt. 

Med «erfaren jeger» menes at personen skal ha betalt jegeravgift i minst tre år. Jegeren skal kunne instruere og kontrollere deg underveis. Husk at personen må ha tillatelse fra den som eier området der dere skal jakte (grunneier), før han eller hun kan ta deg med på opplæringsjakt. Du kan være med på opplæringsjakt på småvilt fra det kalenderåret du fyller 14 år, og opplæringsjakt på storvilt fra det året du er 16 år. 

Har du verken familie eller venner som kan ta deg med ut på jakt? Ikke fortvil. Du kan bli med NJFFs fylkes- og lokallag på opplæringsjakt, så ta en sjekk i aktivitetskalenderen vår som du finner på forsiden. Det arrangeres i tillegg mange jaktrelaterte kurs og ungdomsleirer rundt om i landet, der du kan lære masse av kunnskapsrike instruktører. Jakt- og Fiskesenteretpå Flå har også spennende kurs og aktiviteter for deg som vil lære mer om jakt og skyting. 

Blir du med på kurs og turer, får du i tillegg får du møtt andre unge med samme interesser som deg selv. Sjekk NJFFs aktivitetskalender. Der kan du se hva som foregår til enhver tid!​

Hvor kan jeg trene på å s​​kyte med hagle eller rifle?

Her finner du et kart med alle skytebaner som er tilknyttet Norges jeger- og fiskerforbund. Har du ikke allerede lastet ned NJFF-appen? Der finner du også samme oversikt over våre skytebaner rundt om i landet. ​

Hvordan kommer je​g i gang med å jakte?

Det er to ting du bør gjøre for å komme i gang med å jakte. Det ene er å ta jegerprøven. Det andre er å bli med på opplæringsjakt. 

Jegerprøven er et kurs der du lærer alt du trenger å vite om jakt: hvilke dyr du kan jakte på, måter å jakte på, hva slags utstyr du trenger og så videre. Det gir deg en god oversikt over hvilke muligheter du har og hvilke regler du må forholde deg til. Se mer informasjon på Studieforbundets nettsider.

Opplæringsjakt er en flott måte å starte som jeger. Det kan du gjøre fra det året du fyller 14 år. Da er du med en erfaren jeger ut, og denne personen har ansvaret for deg og skal instruere deg i hvordan man jakter.  

Skal du jakte på egenhånd må du huske å skaffe tillatelse fra den som eier området der du skal gå. Grunneiers tillatelse skaffer man seg som regel ved å kjøpe et jaktkort, eller ved å spørre direkte. Veldig mange selger også jaktkort gjennom Inatur. ​

Kan jeg jak​te på skolen?

Ja! Noen videregående skoler har faktisk jakt på pensum.

I perioden 01. januar til 20. august har barn under 16 år rett til å fiske gratis i ferskvann. Dette gjelder også i vann der det ikke selges vanlige fiskekort.

Hos Statskog er det fritt fiske for alle opp til 20 år. I elver med laks, sjøørret og sjørøye må barn ha fiskekort, men fram til de er 18 år trenger de ikke å betale fiskeravgift.

Som barne- og ungdomsmedlem får du en rekke fordeler i NJFF: 

  • Halv pris på medlemskapet
  • Du kan bli med på camper som kun er åpne for medlemmer
  • Medlemspris på en rekke aktiviteter i foreningene 

Se også flere sentrale medlemsfordeler og rabattordninger her.

For tillitsvalgte: Barne- og ungdomsarbeid