MENY hamburgermeny Close-menu button

Tenk sikkerhet

Norges Jeger- og fiskerforbund er svært opptatt av at arrangementer og aktiviteter skal være trygge for både deltakere og frivillige. Som representanter for NJFF skal vi alltid gå foran som gode eksempler og vi skal bidra til at alle skal ha gode opplevelser fra NJFFs arrangementer og aktiviteter.

Når vi planlegger et arrangement er det viktig å se på hvilke sikkerhetsutfordringer vi kan møte på. Hva kan skje og hva kan vi gjøre for å unngå det? Dette spørsmålet må vi stille oss selv hver gang vi planlegger. 

Alle frivillige ved et arrangement skal vite hvem som er sikkerhetsansvarlig og hvilke rutiner som skal følges når noe skjer. 

Forbundet har vedtatt at alle som jobber med barn- og ungdom skal kunne framvise begrenset politiattest. Politiattest kan du lese mer om her.

Det er viktig å merke seg at politiattest kun luker ut den ene prosenten som er domfelt. Det er viktig å ha høyt fokus på at alle skal være trygge på NJFF arrangementer.  

Vær oppmerksom på mobbing og ekskludering. Det er vår oppgave som ledere å bidra til at alle får en god opplevelse.

Huskeliste

 • Alltid to voksne på et arrangement
 • Alle voksne skal ha politiattest ved barn- og ungdomsarrangementer
 • Skal man være ved vann, bør minst en ha livreddningskurs
 • Minst en person ved en aktivitet bør ha førstehjelpskurs 
 • Utarbeid kriseplan og velg ut en person med overordnet sikkerhetsansvar i foreningen
 • Sørg for at alltid er nok redningsvester, ispigger etc og at det brukes
 • Bruk briller ved fluefiske
 • Kun en person snakker med media
 • Kun er person kommuniserer med berørte
 • Følg med på sosial interaksjon 
 • Ta tak i uønsket adferd så fort som mulig
 • Tenk sikkerhet, trygghet og gode opplevelser!

Husk at vi er ambassadører for forbundet og at vi som ledere skal lede med eksempel. ​

Sikkerhetsplakat til foreningshytta eller klubbhuset

For at ambulanse, politi og brannvesen skal finne fram når du trenger rask hjelp, er det lurt med en nødplakat. Sett opp plakater på foreningshuset, foreningshytta, skytebanen, gapahuken osv. 

Kartverket har en enkel løsning som genererer en nødplakat for deg. 

Følg linken og følg instruksjonene: Kartverket - Nødplakat

demo nødplakat.jpg