MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiske

Nærøy JFF har i mange år hatt ansvaret for oppsyn og tilrettelegging for fiske i Kvistaelva.

Nærøy JFF.​

Vedtekter for drift av Kvistaelva m/Setervannet.

Utleie av hytta i Langhøla 2021.

 

Salg av fiskekort:

Fiskekortsalg skjer ved Sport1 Kolvereid og det kan selges inntil 6 kort pr. døgn.

Kun medlemmer av Nærøy JFF kan løse fiskekort.

Medlemsbevis må forevises.

Fiskekort betales med VIPPS nr. 125928 ved utlevering av fiskekortet.

 

Fiskekortet gjelder pr. døgn fra kl.1200 middag til kl.1200 middag.

Fisketrygdavgift må være betalt.

Fiskekortet er personlig.

 

PRISER (fiske pr. døgn)

Kr.100.- voksne med medlemskap i Nærøy JFF.

Kr.60.- medlem under 16 år.

Kr.200.- Gjestekort.

 

Det kan løses «GJESTEKORT» for fiskere som ikke er medlemmer av Nærøy JFF. Det forutsettes da at gjesten reiser i lag med et medlem av Nærøy JFF.

Det forutsettes at fiskekort, med påført fangst, innleveres Sport1 etter endt fiske. Unnlatelse kan medføre utestenging fra fiske neste sesong.

Det kan kjøpes kort for inntil 3 døgn sammenhengende.

Fiskekort kan kjøpes på forhånd, men ikke forhåndsbestilles.

 

Fiskeregler for Kvistaelva 2021 skal følge fiskekortet.

 

Utleie av hytta i Langhøla:

Hytta leies ut til en person som er ansvarlig for hytta og nøkkelen.

Hytta skal forlates i rengjort stand.

 

PRISER: (pr. døgn hytte)

Kr.200.- leie av hytte v/samtidig kjøp av fiskekort.

Kr.300.- leia av hytte for andre brukere (turgåere, jakt osv.)

Kr.3000.- leie av hytte for elgjakt i Kvisten (jaktlag – hele jaktperioden).

Faktura sendes jaktlag etter endt jaktperiode.

Nøkkel for hytta må innleveres Sport1 umiddelbart etter bruk.​

Dok: Fiskeregler for Kvistaelva 2021.docx