Årsmøte i Bodø JFF

Årsmøte i Bodø JFF skal avholdes 8. mars 2023 på Norsk Luftfartsmuseum. Den store saken blir å vedta nye vedtekter i henhold til NJFFs mønstervedtekter som ble vedtatt på Landsmøte i 2021.

Publisert: 24. januar 2023 kl. 14.08

Sist oppdatert: 25. januar 2023 kl. 10.23

Styret har nå behandlet forslag til nye vedtekter som skal presenteres på årsmøtet. Forslaget finner du nedenfor.

Det er ikke kommet inn forslag på andre saker til årsmøtet. Fristen gikk ut 15. januar 2023.

Årsmøtepapirene med årsmeldinger for styret og utvalgene, regnskap for 2022 og budsjett 2023 blir lagt ut 2 uker før årsmøtet.

Forslag til nye vedtekter for Bodø JFF