Årsmøtepapirer til årsmøtet

Årsmøte i Bodø JFF holdes 8. mars 2023 kl 18.00 på Norsk Luftfartsmuseum. Husk at du må ha betalt medlemskontingenten for å være stemmeberettiget. Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Man behøver ikke å betale parkering hvis man står på parkeringen til Norsk Luftfartsmuseum. Årsmøtepapirene finner du i egen fil lenger ned.

Publisert: 22. februar 2023 kl. 13.33

Sist oppdatert: 06. mars 2023 kl. 21.17

Den store saken blir å vedta nye vedtekter i henhold til NJFFs mønstervedtekter som ble vedtatt på Landsmøte i 2021. De nye veddtektene finner du som vedlegg 3 i fila.

Årsmøtepapirer

 

Revisjonsrapporten fra revisor Sverre Jan Skår finner du nedenfor.
Revisor tar med en signert utgave til årsmøtet.

Revisjonsrapport 2022